آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – آغداشلو، افجه ای و احصایی

//, مقالات هنری, وبلاگ/آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – آغداشلو، افجه ای و احصایی

آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – آغداشلو، افجه ای و احصایی

آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – آغداشلو، افجه ای و احصایی

آیدین آغداشلو: (منتقد تجسمی و هنرمند معاصر)

آیدین آغداشلو

آیدین آغداشلو

هنرمندان نقاشیخط بی آنکه بخواهند به اعتبار و جایگاه خوشنویسی سنتی و رسمی را انکار کنند زمینه ها و امکانات بصری تازه و متنوعی پدید آورده اند. از نظر آغداشلو، هنرمند، هنرشناس و منتقد هنری صاحب نام، هنرمندان نقاشیخط از خاستگاه های متفاوتی می آیند: « گروهی از آنان به شدت به خوشنویسی سنتی تعلق دارند و وفاداریشان به مفردات حروف و شکل ثابت کلمات، کاملا اعمال می شود و تنها در ترکیب بندی ها، رنگ آمیزی ها و حجم سازی هاست که هنرنمایی و طبع آزمایی می کنند».

به نظر آثاری که جلیل رسولی ساخته است در این گروه جای می گیرد. « گروه دیگر اما، از پایگاه و زمینه ی نقاشی معاصر می آیند و به خوشنویسی و قواعد و اسلوب های قطعی و حتمی آن دلبستگی و وابستگی ندارند و به این مقوله، به صورت دستمایه فراهم آمده می نگرند که بالقوه قابلیت مدرن و معاصر شدن را دارد و از راه شگردهای خلاقه می توان در آن به تجربه های جدید دست پیدا کرد».

بنابراین از نظر آغداشلو، هنرمندانی که در حیطه نقاشیخط فعالیت می نمایند دو دسته هستند. خوشنویسانی که از امکانات نقاشی در آثار خود که وفادار به شکل سنتی خوشنویسی است استفاده می کنند و نقاشانی که اصول خوشنویسی کلاسیک را زیر پا نهاده و از خوشنویسی و امکانات بصری آن استفاده می نمایند.

نصرالله افجه ای

نصرالله افجه‌ای

نصرالله افجه‌ای

افجه ای هنرمند معاصر در تعریف نقاشیخط، در روزنامه شرق شماره ۱۴۷۴ چنین می گوید: « عناصر اصلی تشکیل دهنده ترکیب بندی ها، حروف الفبا هستند. در نقاشیخط رنگ مفهوم دارد، اندازه مفهوم دارد و فرم مفهوم دارد و بطور کلی کار تا آنجا که ممکن است براساس مفهوم کلام انجام می پذیرد».

محمد احصایی (هنرمند معاصر)

محمد احصایی

محمد احصایی

احصایی در بیان نقاشیخط و ویژگی های آن می گوید:« هنرمند خطاط با هر نوع خطی اگر چیزی به وجود آورد که عنصر تزئینی یا بیانی خاص باشد، می تواند یک اثر “نقاشیخط” به حساب آید. زمان معاصر، نقاشیخط از جنبه نوشتن به صورت خوش خارج می شود، که زیبایی در پرداختن به موضوع است. اگر این را اکسیر تلقی کنیم، کار اکسیر خورده به نقاشیخط بدل می شود. در نقاشیخط آنچه مهم است اثر هنری است که به آن اکسیر دمیده شده و نه نوشته که توجه کمتری به آن می شود. نقاشیخط از خوشنویسی متمایز است. نقاشیخط عنصری است برای بیان یک پیام عمومی که از این پس با آن چه کار باید کرد. هر اثر هنری در ارتباطی مستقیم با خالق خود است».

احصایی در مورد الزام خوشنویس بودن هنرمندی که به نقاشیخط می پردازد می گوید:« به نظر من هیچ الزامی وجود ندارد، چرا که اثر، اثر هنری است نه خوشنویسی. بحث این است که با خط – نوشته یک تابلوی هنری به وجود آورده شود».

به نظر می رشد از دیدگاه احصایی وقتی خط از اصول کلاسیک خوشنویسی پیروی نکند و موضوع و بیان خاصی را دنبال نماید و نوشته در مرتبه بعدی اهمیت داشته باشد اثر مورد نظر به هدف نقاشیخط نزدیک تر می شود. همچنین وی هنرمند نقاشیخط را ملزم به خوشنویس بود نمی داند. از نظر او آنچه مهم است ایجاد اثر تلفیقی از نقاشی با خط – نوشته است.

About the Author:

ثبت ديدگاه