آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – علی شیرازی

//, مقالات هنری, وبلاگ/آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – علی شیرازی

آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – علی شیرازی

آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – علی شیرازی

علی شیرازی (هنرمند معاصر)

علی شیرازی

علی شیرازی

این هنرمند در خصوص تعریف نقاشیخط می گوید: هنوز هم تعریف جامعی از نقاشیخط ارائه نشده است. ولی از آثاری که تاکنون به عنوان نقاشیخط یه رسمیت شناخته شده چنین بر می آید که نقاشیخط تلفیقی از خطاطی، خوشنویسی، نقاشی و گرافیک است که حتی نقش برجسته و حجم را نیز شامل می شود. ولی آنچه مسلم است خطاطی یا خوشنویسی از عناصر اصلی و مهم این آثار است. چنین به نظر می­رسد که از نظر شیرازی در اثر نقاشیخط که آن را تلفیقی از سه هنر خوشنویسی، نقاشی و گرافیک می داند، عنصر اصلی خوشنویسی است.

هنرمندان شاخص نقاشیخط و خط نقاشی پس از انقلاب علی شیرازی

وی در مورد دو واژه نقاشیخط و خط نقاشی و تفاوت آن ها چنین بیان می دارد: گرچه هر دو واژه ترکیبی خط نقاشی و نقاشیخط در ذهن اهالی فرهنگ و هنر یک معنی را تداعی می کنند، ولی به عقیده من که حتی ترکیب نوشتاری و خوشنویسی کلمات یا بهتر بگویم چهره و صورت خود واژه نقاشی و خط با هم ترکیب شوند و یک کلمه جدیدی به نام نقاشیخط را به وجود آورند. به نظر میرسد برای این هنرمند تفاوتی بین دو اصطلاح نقاشیخط و خط نقاشی وجود ندارد و آنچه برای او مهم است صورت واژه است.

هنرمندان شاخص نقاشیخط و خط نقاشی پس از انقلاب علی شیرازی

هنرمندان شاخص نقاشیخط و خط نقاشی پس از انقلاب علی شیرازی

همچنین در مقایسه نقاشیخط با خوشنویسی سنتی می گوید : « باید دانست که خوشنویسی سنتی همچنان خط کاربردی است به رغم رویکردهای هنری که در سالیان متمادی بر خوشنویسی سنتی افزوده شده اما همچنان این خوشنویسی برای ارائه قابل خوانش یک متن است در این میان البته سیاه مشق به جهت اهمیت فرم، اندکی از کاربردی بودن فاصله گرفته است اما در خط نقاشی به کل هدف ارائه بصری زیباشناختی از خط است. کما اینکه برخی خط نقاشی ها اصلا کلمه خاص را بازتاب نمی­دهند و گاه فرم یک حرف را دستمایه خود قرار می­دهند».

علی شیرازی

علی شیرازی

شیرازی می گوید: «معتقدم که یک خوشنویس می تواند با حروف و کلمات هم اثری را خلق کند یعنی در عین حالی که خوشنویس می تواند با یک مضمون خاص اثرش را بیافریند، می توان بدون در نظر گرفتن آن مضمون هم کارش را انجام دهد. من هیچ محدودیتی برای هنرمند قائل نیستم و هنرمند می تواند روی هرگونه متریالی اعم از بوم، مقوا، کاغذ، چرم یا هرگونه متریال دیگری با هر نوع و رنگی و به هرشکلی یک اثر هنری استخراج شود، کار کند. همچنین از نظر این هنرمند با هرنوع ماده ای می توان اثر نقاشیخط را خلق کرد که این اثر الزامی برای داشتن مضمونی خاص ندارد».

About the Author:

ثبت ديدگاه