استفاده از انواع قلم و قلم مو در نقاشی خط

استفاده از انواع قلم و قلم مو در نقاشی خط

استفاده از انواع قلم و قلم مو در نقاشی خط

نی چوبین که وسیله انتقال جوهر یا مرکب بر کاغذ و از مهمترین ابزار خوشنویسی است. قلم می بایسیت سرخ و سفید رنگ، صاف، بدون تاب، سفید مغز و بدون گره در میان خود باشد.

خطوط تزئینی دوران گذشته بیشتر با قلم نوشته می شد. خطوط جلی و قطعات تزئینی با مداد و پرگار طراحی می شد سپس در میان خطوط جلی یا زمینه بوسیله خط یا گل و مرغ نقاشی میشد. ملک محمد قزوینی تمامی آثارش را با قلم خوشنویسی کار می کرده و گل و بوته و برگهای کارهایش را هم با نیش وحشی قلم خوشنویسی طراحی و رنگ آمیزی میکرده است. در میان خوشنویسان معاصر جلیل رسولی در دوره ای از کارهایش یا قلم جلی آثاری آفریده است. ناگفته نماند که قلمهای جلی بسیار بزرگ که کارهای نقاشیخط با آن انجام می شود دیگر از جنس قلم دزفولی یا خیزران نیست بلکه قلمی است که به قلم پارویی مصطلح گشته است.

قلم پارویی

این قلم اکنون در بازار متداول شده است اما در سالهای گذشته هنرمندان خودشان این وسیله را می ساختند. چوبی که این قلم از آن ساخته می شود چوب درخت بید سفید است. این چوب به دلیل سبکی و تخلخل بالایی که دارد جوهر و مرکب را به خود جذب می کند و بافت سلولزی چوب مملو از مرکب میگردد و باعث می شود مرکب جریان بسیار زیاد تری داشته باشد تا بتوان کشیده های طولانی نوشت.

 

قلم موهای تخت

همه قلم موهایی که موی آنها مقطع چهارگوش دارد و در حلقه فلزی مسطح نصب شده اند، با عنوان «تخت» شناخته می شوند. آنهایی که موی کوتاه دارند، «تخت کوتاه» یا «چابک» (bright) نام گرفته اند و برای ضربه های کوتاه در نقاشی رنگ روغنی مناسب اند. آنهایی که موی تخت بلند و نرم دارند، قلم موی «یکضرب» (one-stroke bush) نامیده می شوند. موی این قلم ها زیاد رنگ به خود می گیرد و از این رو به وسیله آنها می توان خطهای بلند کشید. از لبه باریکشان هم می توان برای کشیدن خطوط استفاده کرد.

هنرمندان معاصر نیزار قلم موی تخت در خلق آثار نقاشیخط استفاده کرده اند. فرامرز پیلارام، قلم موی «چابک» در خلق آثارش نقش اساسی دارد. پیلارام قلم مو را مانند قلم خوشنویسی قطع می زد و استفاده می کرد. معایب استفاده از قلم مو در کار خوشنویسی انست که شمره (انتهای دوایر) و انتهای کشیده را نمی توان نوشت. چرا که در انتهای حروف موهای قلم مو ارتعاش زیادی پیدا میکنند و رنگ پاشیده می شوند. بنابر هنگام استفاده از قلم مو بایستی هنگام نوشتن دوایر شمره را به صورت معکوس نوشت. یعنی تا نیمه «ن» را به طور معمول می نویسم آنگاه قلم را بر می داریم و از انتهای «ن» شروع به نوشتن می کنیم و به قسمت ما قبل متصل می کنیم.معایب استفاده از قلم مو آنست که نمیتوان به خوبی قوت و ضعف حروف و کلمات را رعایت کرد. اما محاسن آن انباشت رنگ در مخزن قلم مو است و با یکبار رنگبرداری می توان حروف و کلمات نوشت.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!