بافت و انواع آن

بافت و انواع آن

بافت و انواع آن

اشیاء و عناصر موجود در طبیعت هر یک دارای شکل و رنگ معینی هستند که میتوانیم به وسیله این دو عامل آنها را از یکدیگر تمیز بدهیم اما اگر با دقت بیشتری آنها را مورد توجه قرار دهیم، عامل دیگری را خواهیم یافت که آن را بافت می نامیم. وقتی در مقابل دو دیوار که یکی از سیمان سخت و زبر و دیگری از سنگ مرمر صاف و براق ساخته شده اند، قرار می گیریم، از لحاظ بصری این دو سطح دیوار در ما دو احساس کاملا متفاوت ایجاد می کنند، و یا اگر سیبی را در کنار آجری زبر و ناصاف قرار دهیم اختلاف زیادی بین رویه این دو جسم وجود دارد و زمانی این تفاوت بیشتر حس می شود که این دو جسم را با دست لمس کنیم.

بافت اشیاء دارای دو جنبه متفاوت است: جنبه لامسه ای جنبه بصری که هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) بافت لامسه ای

چگونگی رویه سطح پدیده های سه بعدی به وسیله حس لامسه دریافت می شود. بافت لامسه ای بستگی به ساختمان درونی اجسام و چگونگی به وجود آمدن آنها دارد. حس لامسه تفاوت بافت کاغذ سمباده و سطح شیشه را با دست کشیدن بر آنها معین می کند اگرچه از لحاظ بصری نیز تفاوت این دو بافت قابل تشخیص می باشد، زیرا تجربه قبلی از طریق حس لامسه به چشم ما امکان می دهد تا بافت ها را از یکدیگر تمیز دهیم. بافت های متنوعی هستند که از چسباندن «کولاژ» کاغذ آلومینیوم، پلاستیک شفاف مقوای کارتن، تخته سه لائی، پارچه، نخ و غیره ایجاد شده اند.

ب) بافت بصری

بافت بصری ویژه سطوح دو بعدی است و تنها از طریق چشم می توان آنها را شناخت، اگر چه گاهی نیز با حس لامسه می توان آنها را از یکدیگر تمیز داد. هنرمندان نقاش با کاربرد رنگ های مختلف در سطح بوم و ایجاد سایه روشن و کاربرد تکنیک های ویژه، بافت هائی را می آفرینند که از لحاظ بصری طبیعی جلوه می کنند و این واقعی بودن بافت ها تنها از طریق دیدن و نه لمس کردن قابل درک است و یا هنرمندان گرافیست از طریق طراحی هنرمندان هنرهای تجسمی، با یاری گرفتن از تکنیک های گوناگون بافت های بصری مختلفی می آفرینند. ویژگی های این بافت ها به چگونگی ذهن و اندیشه و تجربیات بصری هنرمند ارتباط دارد.

روش های ایجاد بافت های بصری

ایجاد بافت های بصری روش های مختلفی دارد که به مهم ترین آنها اشاره خواهیم کرد:

طراحی و نقاشی

ساده ترین روش ایجاد بافت های بصری ، طراحی خط های ریتمیک در حرکت های مختلف و نقش های متفاوت است. بافت های اتفاقی را می توان از طریق کشیدن خط های آزاد و سریع و نیز ضربه های قلم مو به صورت آزاد روی بوم نقاشی بوجود آورد.

 

چاپ اشیاء مونوپرینت و برگردان بافت

بعضی اشیاء درای سطوحی زبر و خشن و یا بافت های دیگری هستند که می توان آنها را مرکبی کرده و بر سطح کاغذ، چاپ کرد و از این راه به بافت های بصری اتفاقی  و تصادفی جالبی دست یافت. بر سطح صاف قطعه ای شیشه که با رنگ سیاه و یا رنگ های دیگر پوشیده شده است با وسائل مختلف اثراتی را می توان ایجاد کرد و سپس صفحه ای کاغذ را بر روی آن قرار داد و از پشت بر کاغذ فشار آورد تا چاپ شود. وقتی کاغذ را برداریم، شاهد بافت هائی اتفاقی خواهیم بود که از لحاظ بصری دارای جذابیت های زیادی هستند. این نوع چاپ را مونوپرینت می نامیم.

کاغذ نازکی را بر روی سطوحی که دارای بافت های مختلفی هستند قرار داده و با مداد، پاستل، ذغال و امثال آنها بر سطح کاغذ کشیده تا شکل نقش و بافت سطح زیرین، بر کاغذ برگردانده و منتقل شود.

 

 

خراشیدن

صفحه ای ار مقوای گلاسه را با مرکب سیاه و یا هر رنگ دیگری می پوشانیم، سپس با نوک تیزی بر روی صفحه خراش هائی بوجود می آوریم. در این مورد ایجاد بافت های بصری زیبا، بستگی به نوع اجرا و کیفیت طرح ذهنی هنرمند دارد.

پاستل روغنی و اطو

پاستل روغنی را با رنگ های مختلف دلخواه توسط تیغ تراشیده و بر روی صفحه ای از کاغذ سفید می ریزیم، سپس کاعذ سفید دیگری را روی آم قرار می دهیم و اطوی گرم را به مدت چند ثانیه روی آن میکشیم. در اثر آب شدن و مخلوط شدن پاستل های روغنی، بافت بصری بسیار زیبای اتفاقی بوجود می آید.

بافت بصری بوسیله پاستل روغنی و اطوی گرم

رنگ و روغنی و آب

در یک سطل کوچک مفداری آب می ریزیم و بر روی آن رنگ های روغنی گوناگون «رنک های قوطی، ویژه رنگ کاری در و پنجره ساختمان ها» اضافه می کنیم و با یک وسیله ای، آب را خوب بهم میزنیم. سپس کاغذ های مختلف را در داخل آب کرده و با سرعت بیرون می کشیم. با این روش بافت ها و نقش های چشم نواز و زیبائی ایجاد می شود.

آبرنگ و آب مرکب

سطح کاغذ مخصوص آبرنگ و یا کاغذ های طراحی ضخیم را با قلم مو و یا قطعه ای اسفنج، خیس کرده، سپس مرکب سیاه یا هر رنگ دلخواه دیگری را، با قلم موبر سطح کاغذ مرطوب بکشید، رنگ ها به طور زیبائی بر سطح کاغذ پخش شده و بافت های بصری خوبی ایجاد می شود. موفقیت در ایجاد این بافت ها بستگی به مداومت در تمرین دارد.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!