خطوط تزئینی، خط- نقاشی در آثار کاغذی دوره صفوی ۲

خطوط تزئینی، خط- نقاشی در آثار کاغذی دوره صفوی ۲

خطوط تزئینی، خط- نقاشی در آثار کاغذی دوره صفوی ۲

تمامی الف ها و لام های این دو جمله به یک اندازه در امتداد یکدیگر به سمت بالا کشیده شده اند و مسیر حرکت بسیار زیبایی را از جملات درهم تنیده به سوی خلوت بالای صفحه فراهم می کنند و با این حرکت الف و لام هاست که فضای خلوت و جلوت اثر به نحو احسن و اکمل بوجود می آورند. این اثر شاید شروع دو قالب خط تزئینی باشد که در دوره های سید علی الخصوص در دوره قاجار و معاصر از رونق بسیار زیادی برخوردار می شود.

قالب اول خط گلزار است که در دوره قاجار با قلم جلی نستعلیق به اوج می رسد و دیگری نقاشیخط معاصر ایران است که آثار بسیار زیبایی از استاد محمد احصایی با این فرم و ترکیب بندی منتها پراکنده در تمام متن کار به وجود می آید. یکی از نکات مهم دیگر این اثر انتخاب جملات است. این دو جمله به قدری دقیق و سنجیده انتخاب شده که بتوانند به زیبایی هر چه تمام تر با هم تلفیق شوند.

کلمات بنغفره و الغفور به لحاظ داشتن «ع» مشترک و «ف» مشترک بسیار زیبا با هم تلفیق شده اند و کلمات المهیمن و ذورحمه چنان در هم ادغام شده اند که از این تلفیق سه «ه» دو چشم بوجود آمده اند. از دیگر نکات بارز این اثر هماهنگی کامل بین تذهیب زمینه با تذهیب متن خط است. به نظر میرسد هیچ گونه غرابتی بین خط و زمینه وجود ندارد و خط و زمینه جزو لاینفک همدیگر محسوب می شوند که به زیبایی همدیگر کمک می کنند و مکمل یکدیگر شده اند.

این نوع طراحی و شیوه در دوره های بعد توسط علاقمندان به خطوط تزئینی ادامه پیدا می کند و هر کس بنا به ذوق و سلیقه و معیار زیبا شناسانه خودش تزئین خط را به نحوی که تمایل دارد بر می گزیند و اثری جدید را ارائه می دهد.

ادامه دارد…

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!