خطوط تزیینی، خط-نقاشی در آثار کاغذی، قرن ۵تا۹ ۲

خطوط تزیینی، خط-نقاشی در آثار کاغذی، قرن ۵تا۹ ۲

خطوط تزیینی، خط-نقاشی در آثار کاغذی، قرن ۵تا۹ ۲

از خروس نیز در تصاویری که با خوشنویسی کشیده می شوند استفاده می کنند، زیرا نه تنها مرغی است که از نظر دینی در سنت بومی ایران اهمیت دارد، بلکه جانوری فرشته سان است که مسلمانان را به نماز صبح می خواند. بسم الله به شکل قو، که یکی از مشایخ صوفیه اهل سیلان در این عصر معمول کرد، این تصویر را به ذهن خواننده متبادر می کند که برای یافتن در و گوهر، باید چون قو در بحر الوهیت غوطه خورد.

و {نام} علی {علیه السلام} با لقب های حیدر یا غضنفر (شیر خدا)، در تصاویر بی شماری به صورت شیری بر ساخته از بسم الله یا ناد علیا ظاهر می شود.

یکی از نخستین شیر های خوشنویسی شده یا ناد علیا که می شناسیم توسط استادی به تصویر در آمد که هنرش دست کمی از {شاه} محمود نیشابوری، خوشنویس مورد توجه شاه طهماسب، ندارد. گل ها نیز برای بازنمون الفاظ پارسایانه در خدمت خوشنویسان قرار گرفت و گاه گل محمدی می یابیم که شامل شجره النسب خاندان پیامبر {اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم} یا نود و نه نام مبارک ایشان و یا بر خاسته از الفاظ الله، محمد و علی است.

از حروف چراغ هایی ساختند که یاد مسلمانان آرد که خداوند نور آسمان ها و زمین است؛ و نقوش بناهای مقدس، بویژه مساجد، اغلب با صیغه ی شهادت و گاه عباراتی اضافی به خط کوفی نگاشته می شود. در حلقه های درویشان، تاج یا کلاه ترک درویشان را اغلب با نام بنیانگذار سلسله می ساختند و مزین می کردند. سکه ی پیروان فرقه ی مولویه، که حمد و ثناهای ملای روم را در بر دارد، یادگار در قونیه شده است که بسیار در پی و جستجو آن بوده اند.

وردهایی که به منظور تأمل در آن ها به صورت دایره نوشته می شود. و گل های سرخی که به مدد س های آخرین سوره ی {قرآن} شکل می گیرد، یا ذکر مکرر و مندله وار لا اله الا هو در نقاشی-خط های ایران امروز، همان قدر ذهن را متوجه اسرار الهی می کند که لوح های فراوان مساجد عثمانی که بر آن ها اسماء الهی یا سوره ی اخلاص به خط معکوس و گاه حتی خطوط چهارگانه نوشته می شد.

ادامه دارد…

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!