تاثیر جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی در آثار هنرمندان ایرانی

//, سبک ها و مکتب های هنری, مقالات هنری, وبلاگ/تاثیر جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی در آثار هنرمندان ایرانی

تاثیر جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی در آثار هنرمندان ایرانی

تاثیر جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی در آثار هنرمندان ایرانی

مؤلفه های مشترک هنرمندان ایران و هنرمندان جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی

بوم های بزرگ

«بوم های اکسپرسیونیست انتزاعی در کنار ویژگی های ذاتی مذکور، از حیث اندازه بسیار بزرگ بودند و گویی زور فیزیکی و هیبت آمریکایی را تداعی می کردند. در بارسلونا به همگام ورود این آثار برای برپایی یکی از نمایشگاه های اکسپرسیونیسم انتزاعی، مسئولین مجبور به اره کردن درهای فلزی موزه شدند تا انها را به داخل منتقل سازند. در پاریس، پایتخت پیشین هنر، اندازه های بزرگ این آثار، کارهای دیگر هنرمندان آبستره را به نحو حقارت آمیزی کوچک نشان می داد»

«مارک روتکو معتقد بود بیننده به هنگام موجهه با تابلو های بزرگ، به درون نقاشی می رود، در حالی که در مورد تابلوهای کوچک، در برابر نقاشی قرار می گیرد.»

بنابراین هنرمندان معاصر ایران هم آگاه می شوند که دیگر عمر بوم های کوچک به سر آمده و برای رقابت با دنیای هنر در سطح بین الملل و جهانی بایستی از تمامی فاکتورهای مدرن استفاده کرد تا بتوان به زبان بیان بهتری نائل شد. پس بوم های بزرگ چه در نقاشان و چه در خوشنویسانی نظیر محمد احصایی و صداقت جباری حاکم می شوند تا بتوانند آنچه در ذهن دارند را به راحتی بر عرصه ی بوم به تصویر کشند.

اجرای کار بر روی زمین

یکی از مشترکات جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی با دوره دوم آثار احصایی و دیگر هنرمندان این عرصه نحوه استفاده و کار بر روی بوم است. جکسون پولاک می گوید ترجیح می دهد بوم را روی زمین پهن کند تا احساس راحتی بیشتری داشته باشد، این اتفاق در آثار احصایی و جباری هم شکل می گیرد و سطح بوم از روی چارچوب به زمین انتقال پیدا می کند تا بتوانند آزادانه به دور کار بچرخند یا کار را به این جهت و آن جهت بچرخانند تا بتواند حرکت و حس خود را به بوم انتقال دهند.

یکی از خواسته های دیگر پولاک از کار کردن بر روی زمین است. مقاومت سطح سخت باعث می شود تا انبوه رنگی که بر روی هم قرار می گیرند بوم را مچاله نکند و این سطح سخت بتواند در برابر تمام حرکت های اکشن او تاب و تحمل داشته باشند. این خواسته دقیقا در بوم احصایی و جباری اما با کار کاردی دیگر آشکار می شود. دین معنا که مقوای سخت و بوم زیر سازی شده صیقلی این امکان را فراهم می کند که بتوان به راحتی رنگ را لغزاند و از روی بوم و مقوا برداشت تا بتوان روشنی سطح زیر را مشاهده کرد.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!