حمایت و علاقه حکام از خوشنویسی، در طول تاریخ

حمایت و علاقه حکام از خوشنویسی، در طول تاریخ

حمایت و علاقه حکام از خوشنویسی، در طول تاریخ

«تا زمانی که دربار از هنرمندان خوشنویس حمایت می کرد، این هنر بسیار شکوفا شد. اشکال مختلفی از این هنر برای خوشایند اهالی دربار و شاهزادگان هنر دوست به وجود آمد که آثار مهمی بر تداوم و شکوفایی این هنر گذارد. به خصوص در دوره ی اسلامی که علاقه به خوشنویسی همزاد  فرهنگ خاص آن دوره است که اگر خود حمکرانان به این هنر روی نکرده بودند جای شگفتی داست.

بسیاری ار آن ها نه تنها از این هنر حمایت کرده و بسیار علاقمند بودند بلکه استاد مسلم این هنر بودند.« در اواخر قرن دهم میلادی علاقه ی دربار به خوشنویسی به وضوح رواج یافت. به عنوان قابوس ابن وشمگیر حکمران گیلان چنان بر نوشتن خط نسخ مسلط بود که هنگامی صاحب این عباد، استاد خوشنویسی آن زمان خط وی را دید گفت «ندانم قابوسش  خوانم یا پر طاووس»

«مستعصم عباسی از خلفای سلسله ی عباسیان نیز خوشنویسی را از یاقوت مستعصمی آموخت. در تاریخ از خط خوش دوتن از فرمانروایان اوایل سلسله ی غزنویان به نام خای مسعود غزنوی و پسرش ابراهیم سخن به میان آمده است».

«تیمور لنگ نیز همانند سایر هنرها به خوشنویسی نیز علاقمند بود و نوه ی او ابراهیم میرزا زیر نظر شرف الدین یزدی به تعلیم خوشنویسی پرداخت. بایسنقر میرزا که کتابخانه اش در هرات مرکز هنرهای وابسته به کتاب بود، در این میان از همه ی حکمرانان مشهورتر است. وی تعداد زیادی خوشنویس را در این مرکز به کار گرفته بود که هر یک از آن ها در زمان خود نادر و بی همتا بودند. یکی از قرآن های مصنف شده در کتابخانه ی او به خط محقق در موزه ی آستان قدس در مشهد محفوظ است. قرآنی دیگر نیز با ابعاد بزرگ در موزه ی کاخ گلستان نگهداری می شود.

هنرمندان مشهوری در کتابخانه ی بایسنقر میرزا به کار گماشته شده بودند، همه از شاگردان میر علی تبریزی بودند. در این بین هنرمندانی یافت می شدند که علاوه بر خوشنویسی در بسیاری از هنرهای دیگر نیز مهارت بسیار داشتند. از این جمله می توان به امیر شاهی سبزواری، شاعر دوران تیموریان، کاتبی ترشیزی شاعر از شاگردان مولانا سیمی نیشابوری اشاره کرد. سلطان حسین بایقرا از حکمرانان تیموری نیز گرچه خود خوشنویسی بزرگ نبود اما استادان چیره دست معاصر خود را در دربار خویش گرد هم آورده بود.»

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!