خطوط تزئینی دوره قاجار، تأثیر آن بر نقاشیخط معاصر

خطوط تزئینی دوره قاجار، تأثیر آن بر نقاشیخط معاصر

خطوط تزئینی دوره قاجار، تأثیر آن بر نقاشیخط معاصر

ملک محمد قزوینی:

در این اثر هم ما می بینیم که الف «الله» بر روی «بسم» و «الر» بر روی حیم به قرار گرفته اند. همچنین می بینیم که سه ترکیب دوتایی حروف شامل «الر» الرحمن و «الر» الرحیم و «ح» الرحمن و «ح» الرحیم با زیبایی خاصی الرحمن و الرحیم را بین دو «ح» الرحمن و الرحیم استوار شده است.

در واقع به لحاظ تجسمی انرژی حرکات عمودی «الف ها» با حرکات افقی «ح» شکسته می شوند و حرکات عمودی و افقی ترکیب بندی متقاطعی را به وجود مب آورند. یکی دیگر از فاکتورهای مهم این اثر خوانا بودن اثر است که این یکی از مشخصه های سفارشی بودن کار است چرا که اصولا کارهایی که از طرف عوام سفارش می شوند خوانایی اثر بسیار برایشان ارزشمند است.

رقم اثر ۱۲۵۰ است در حالی که آخرین آثار این هنرمند تا ۱۲۷۵ رقم خورده است. کاغذهایی که ملک محمد آثار نقاشیخط خود را بر روی آن ها کشیده است رنگشان بیشتر متمایل به نارنجی و زعفرانی است، اما در سیاه مشق هایش از رنگ هایی نظیر کرم روشن، حنایی، الوان هم استفاده کرده است. این رنگ کاغذ از سنت دیرینه در فرهنگ کتب آرایی برخوردار است.

 

بسیاری ار قرآن های دوره های اولیه اسلامی و دوره های متأخر در موزه های بزرگ دنیا و مجموعه های شخصی وجود دارند که خط کوفی، محقق، نسخ بر روی کاغذ هایی به رنگ زعفرانی و نارنجی نگاشته شده اند. این رنگ با توجه به نشانه های عمیقی که در آن نهفته است انسان را به سوی حقیقت وروشنی سوق می دهد. رنگ نارنجی رنگی گرم است، زیرا ترکیبی از رنگ قرمز و زرد است.

شادی و زندگی بخشی از خصوصیات بارز این رنگ است. در دوره های تاریخی این رنگ از چنان ارزش و اعتباری برخوردار می شود که نامه های درباری بر کاغذ های آغشته به گلاب و زعفران نگاشته می شد و همچنین در تذهیب و تشعیر هم بکار گرفته می شد و شاید بر باور خوش یمن بودن و ارزش ان است که مهریه دختران ایرانی زعفران هم بوده است.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!