رنگ های گیاهی

رنگ های گیاهی

«رنگ آمیزی تابلوها و تصاویر هنری مانند نقاشی مینیاتور، تذهیب، و تشعیر، یا رنگ آمیزی زمینه های مورد استفاده از رنگ های طبیعی گیاهی از گذشته های دور تاکنون در ایران  مرسوم بوده و نشانگر فن آوری و تکنولوژی متعادل صنعتگران و هنرمندان این مرز و بوم می باشد. هنرمندان ایرانی در طی اعصار به اثرات جادویی رنگ های گیاهی پی بردند و به مرور زمان گیاهان جدیدتری برای رنگ آمیزی و رنگرزی به کار گرفته شدند. قرمز دانه، روناس، زعفران، اسپرک، نیل، پوست انواع درختان مانند زرشک، کاج، توسکا و پوست گردو، گل انار و بسیاری از عناصر گیاهی دیگر که همه آنها برای بدست آوردن یک یا چند رنگ خاص به صورت کجزا یا ترکیبی به کار می رفتند»

در گذشته هنرمندان برای رنگ کردن زمینه های آثار خوشنویسی و خطوط تزئینی و همچنین رنگ پردازی خطوط تزئینی از رنگ های گیاهی استفاده می کرده اند. اسمعیل جلایر از هنرمندان قاجار است که آثار بسیار زیبایی با رنگ های سنتی آفریده است.

لاک

«لاک (Lac) یا شلاک (Shelac) یک ماده رنگی حقیقی نیست، بلکه یک صمغ یا زرین طبیعی است که معمولا رنگ قهوه ای مایل به قرمز دارد. شفاف و عمیق، غیر ثابت و متروک است. امروزه جوهر آلیزارین جانشین این رزین شده است. که از قرون وسطی به کار می رفته است».

در بازار دو نوع لاک وجود دارد. یکی لاک نارنجی و دیگری لاک سفید که شباهت به شیره قند دارد. این ماده با الکل حل می شود و از موادی است که در گذشته برای پوشاندن و حفاظت آثار چوبی، آثار خوشنویسی، و خطوط تزئینی به کار رفته است. معایب این ماده آن است که بعد از گذشتن چندین سال تمام صفحه به صورت شبکه ای از شکستگی ظاهر می شود و پوسته پوسته می شود. این خصصلت می تواند برای کهنه نمایی آثار معاصر استفاده شود.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!