شکل و انواع فرم

شکل و انواع فرم

شکل و فرم، اغلب به یک معنی به کار می رود اما در دنیای هنرهای بصری هر یک دارای مفهوم و معنای ویژه ای است. «شکل» هر جسم عبارتیست از خطوط پیرامون سطح آن جسم در حالی که «فرم» جنبه سه بعدی جسم است که از زوایای مختلف قابل دیدن باشد.

فرم ها عمق و حجم را به نمایش می گذارند در حالی که شکلها نمایش زوایای ویژه ای از جسم در سطح هستند که از فاصله های معینی دیده شده اند. بنابراین هر فرمی در خود دارای شکل های فراوانی است.

فرم هایی که توسط هنرمند افریده میشود دارای دو جنبه متفاوت است یا فرم های شناخته شده ی واقعی هستند و یا فرم های ذهنی و انتزاعی «آبستراکت».

فرم ممکن است دارای پیام و محتوائی ویژه باشد و یا تنها به منظور ارائه یک کار تزئینی «دکوراتیو» آفریده شده باشد، ممکن است ساده و یا پیچیده و بغرنج باشد.

فرم سه بعدی

انسان همواره در فضای واقعی سه بعدی زندگی می کند و از این روی اصلی ترین تجربه و شناخت او از جهان حالتی سه بعدی دارد. ساده ترین معنی فرم های سه بعدی در ذهن انسان ناشی از تجربه زندگی روزمره و یا محیط پیرامون او است. در فرم سه بعدی می توانمی قدم بزنیم، داخل آن شویم، آنرا از هر طرف نظاره کنیم حتی آن را با دست لمس کنیم و بافت و جنسیت آن را با دست لمس کنیم.می توانیم آن را از زمین بلند کنیم و غیره. فرم های سه بعدی علاوه بر فرم های ساکن و ایستا کلیه موجودات متحرک و جاندار را نیز شامل می شود. دست ساخته های بشر که امروزه فضای زندگی او را به شدت اشغال کرده است، نمونه های زنده و گویای فرم های سه بعدی هستند که هر روز بر چشم و ذهن انسان اثرات غیر قابل انکاری دارند.

فرم های دو بعدی

فرم های دو بعدی از عناصری چون نقطه، خط یا سطح بر روی سطوح صاف به وجود می آیند. آثار طراحی، نقاشی، طراحی معماری، گرافیک و دکوراسیون و امثال آنها را به عنوان فرم های دو بعدی می شناسیم. در این آثار با اینکه از فن پرسپکتیو برای ایجاد عمق در سطح استفاده می شود، اما چون عمق ارائه شده واقعی نیست، این آثار را دو بعدی می نامیم. رویه سطوح اجسام طبیعی که بافت و نقش و جنسیت را ارائه می دهند نیز فرم های دو بعدی هستند.

آفرینش فرم های دو بعدی توسط انسان وسیله ای است برای انتقال ایده های ضبط تجربیات و بیان عواطف و احساسات و دیدگاه های هنری او.

فرم واقعی

فرم انتزاعی

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!