عملکرد خط در طراحی

عملکرد خط در طراحی

خط ها در طراحی برای نشان دادن شکل اجسام مورد استفاده قرار می گیرند، به عبارت دیگر یکی از تعریف های خط در طراحی، مرز حجم و فضا است که در حقیقت پیرامون اجسام را به نمایش می گذارد. بخ طوری کلی خط یکی از عناصر اصلی بصری در طراحی است که در دست هنرمندان مختلف متناسب با عواطف و احساسات و چگونگی ذهن و اندیشه آنها معانی ویژه یافته و بیان می شود. چگونگی احوال هنرمند در زمان خلق یک اثر طراحی تاثیر فراوانی در نحوه بیان خط ها دارد و بی تردید طرحی که هنرمند در حالت خشم و عصبانیت آنرا آفریده بسیار متفاوت بوده با طرحی که در حالت ارامش و نشاط به وجود آورده است به دین جهت معانی و ممفاهیم خط ها در مبحث طراحی به شکل های مختلف ظاهر می شود که در اینجا مختصرا به دو نوع کیفیت بصری خط در طراحی اشاره خواهیم کرد:

خط با حالت «اکسپرسیو»

اصولا بیان حالت یا اکسپرشن «Expression» به معنی تظاهرات بیرونی شخصیت و رفتار های فردی انسان است به طوری که دست نوشته هرکس می تواند گویای شخصیت و طرز تفکر و اندیشه او باشد.

اگوست رنواره، نقاش برجسته ی قرن نوزدهم فرانسه در طراحی خود «تصویر یک» از خط های درهم و آزاد و سریع برای بیان هرچه موثر تر احساس خود سود جسته است.در این طراحی هنرمند به انتقال سریع احساس خود به بیننده توجه داشته تا رعایت دقیق طبیعت پردازی و نشان دادن مهارت های آکادمیک. خط ها با ضربه های سریع و ممتد که ضخامت آنها به تندی کم و زیاد می شوند ارائه شده اند خط ها و لکه ها با قاطعیت و صراحت به کار گرفته شده و با حرکات عصبی دست بر کاغذ جاری شده اند، و از این روی بیان کننده تصورات واحساس آنی هنرمند است.

در حالی که در طراحی جان دومینگ انگر، دیگر نقاش بنام قرن نوزدهم فرانسه خط ها با هایت ظرافت و ملایمت و رعایت دقیق و طبیعت پردازی ارائه شده اند. بیان حالت آرامش ، سعادت و بزرگ منشی از لابلای خط های آرام و پر صلابت انگر بخوبی نمایان است، و در مقایسه با طراحی رنوار تضاد شدیدی در بیان احساس و نحوه ی کاربرد خط ها وجود دارد «تصویر دوم» در طراحی حبیب اله و محمد یوسف نقاشان مینیاتور ایرانی قرن دهم هجری ، خطوط با حرکت های نرم و آرام در خدمت بیان ذهنیات هنرمند در آمده و از طبیعت گرائی محض دور شده و دنیائی کاملا تخیلی و آرمانی ارائه داده است و از این روی با طراحی رنوار و انگر کاملا متضاد و دارای کیفیتی متفاوت است.«تصویر سوم»

                                                                                            تصویر یک

                                                                                             تصویر دوم

                                                                                                 تصویر سوم

خط ساختمانی «کنستراکتیو»

خط های کنستراکتیو از لحاظ بصری بیان کننده انقباضی منطقی و ساختمانی هستند و بر خلاف خط های اکسپرسیو بیشتر منطقی و تابع و نظم و قاعده ویژه ای هستند که قبلا توسط هنرمند پیش بینی و انتخاب شده است و در حقیقت احساس و نوع اندیشه و تفکر او در قالب خط های منظم و حساب شده ارائه می گردد. «تصویر سوم» طرحی است از پل کله نقاش سوئیسی که بوسیله خط های کنستراکتیو و با نظمی ساختمانی و حساب شده بوجود آمده است و هیچ خطی در این طراحی تابع احساس آنی هنرمند نبوده و همگی بیان کننده انضباط فکری و خواست منطقی طراح است.

 

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!