مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۳

//, مقالات هنری, وبلاگ/مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۳

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۳

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۳

سوال: رعایت یا عدم رعایت اصول خوشنویسی کلاسیک چه تاثیری در دسته بندی دارد؟ آیا براساس هم نمی توان گفت یک دسته خطاطانه ترند و یک دسته نقاشانه تر؟

جواب: باید دید منظور دفرمه کردن حروف است یا حرکت و نتیجه اش. یک وقت هنرمند برای موفقیت کار حروف را دفرمه می کند و آن را از طراحی اولیه اش خارج می کند و به شکلی که خودش می خواهد در می آورد این جا دیگر اصولی کلاسیک مطرح نیست و رعایت نمی شود و من معتقدم ما داریم نقاشی می کنیم نه خطاطی.

حروف برای من قالبش محترم ولی هیچ اشکالی ندارد که دفرمه شود. من خودم حروف را در کش و قوس پرسپکتیو نرم و حجم ببرم من می خواهم منظور را برسانم و عنوان کار را استدلال کنم و طراحی ام را غالب کنم و خطاطی نمی خواهم بکنم که “ب” ۵ نقطه بنویسم. من از تصاویر مجازی دارم استفاده می کنم نه از تصاویر حقیقی مثل سایه انسان که در روز در هیچ حالتی حقیقی نیست و مجازی است.

من روی سطح نرم حجم حرکت می کنم و ابعادی و پرسپکتیوی به وجود می آورم که الفبا را نشان می دهم. من دارم با خط نقاشی می کنم. وقتی که قرار است با خط، نقاشی کنم دلیل ندارد که ایستاده و خبردار در مقابل نور خورشید بایستم. من الفبا هستم. الفبا مثل بالرین است. بالرین در مقابل جمعیت نمی ایستد و حرکت می کند.

سوال: در بعضی از کارها هیچ تغییری در خوشنویسی ایجاد نشده و دفرمگی ایجاد نشده و فقط رنگی نوشته شده، آیا اثر نقاشیخط است؟

جواب: این نقاشیخط نیست. کسی که حروف را رنگ می کند با قلم مو این نقاشی خط نیست. پر کردن حروف است. این نمی تواند نقاشیخط باشد. با مرکب رنگی هم رنگی نویسی است و این فرد خطاط خوبی است.

ادامه دارد…

نصرالله افجه ای

نصرالله افجه ای

About the Author:

ثبت ديدگاه