مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۵

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۵

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۵

سوال– به نظر شما داشتن خوانش یا عدم آن برای نوشته چقدر تاثیر گذار است؟

جواب– تاثیری ندارد. هنرمند تحت تاثیر احساس کاری را انجام می دهد و اسمش را هرچه می خواهد می گذارد. اما این بیننده است که می بیند، حس میکند و برداشت می کند و دلیل برای توضیح واضحات نیست مثلا «این یک درخت است» میتواند معنی داشته باشد، میتواند نداشته باشد.معنی اش برای خود هنرمند است.

در نقاشی خط هم نوشته و فرمی که ایجاد شده مهم است. مهم این نیست که شما چه چیزی را آوردی یا نیاوردی. بعضی وقت ها حروف به جای اینکه به ما کمک کند مانع کار ما می شود. گاهی هم این قدر ساده و بی حرکت و بدون مکانیزم است که هنرمند مایوس می شود و باید یک را گریز بزند.

و در یک بیت شعر هیچ حکمی نیست که همه کلمات نوشته شود و می تواند فقط یک کلمه نوشته شود و بقیه در حاشیه بماند.خلاصه کلام همان است. شما برای نوشتن کمک گرفتی و کاری را انجام دادی.

سوال– پس یعنی وابسته به ادبیات است؟معنایی از پیش تعیین شده دارد؟

جواب– نه شما از آن کمک می گیرید.

سوال-وقتی یک مقطه «الف»«د» نوشته می شود دیگر دنبال معنی خاصی نیست؟

جواب– نه. هیچ معنای خاصی نیست شما  میتوانید با هر حروفی که به خدمتت می آید به خدمت بگیری اما به حاصل کار یک معنای این شکلی را بدهد.

سوال– همین جا نمی توانیم بگوییم دو دسته؟ یعنی با حروفی که هیچ معنایی ندارد طوری چیدمان می شود که از لحاظ بصری معنی را برساند اما وقتی از بیتی یا کلمه ای استفاده می کنیم آن کلمه است که تاثیر می گذارد.

جواب– این جا فرق می کند.اگر سفارش داده شده باشد به هر شکل باید با آن ساخت و تمام کلمات را استفاده کرد.اما اگر خودت برای خودت بخواهی بنویسی آن جا سفارش دهنده خودت هستی و به هر شکلی میتوانی بنویسی.

سوال– آیا به هر دو می شود گفت نقاشی خط؟

جواب– بله اگر موفق باشد.

ادامه دارد…

About the Author:

ثبت ديدگاه