مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۱

//, مقالات هنری, وبلاگ/مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۱

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۱

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۱

سوال: تعریف شما از نقاشیخط چیست؟

جواب: تعریف آکادمیک نقاشیخط، عناصر اصلی کمپوزیسون ها، حروف الفبا هستند، این خلاصه کلام است که می تواند معیار باشد برای نقاشیخط.

یعنی چیزی که ما ترکیب می کنیم با حروف، براساس سمبلی از موضوعی می تواند معیاری برای تعریف نقاشیخط باشد. یعنی می تواند معنی داشته باشد، می تواند معنی نداشته باشد.

می توانیم احساس یک متن را ترکیب بندی کنیم. می توانیم براساس موضوعی و مفهومی یک کار را انجام داده باشیم. هیچ فرقی نمی کند هرکدام را که عمل کنیم، مهم این است که آن ترکیب بندی که ما به دست می آوریم از حروف الفبا باشد یعنی حروف را جمع می کنیم و ترکیبی برایش به دست می آوریم که می شود نقاشیخط. از من می پرسند اینجا چه نوشته؟ من می گویم اینجا چیزی ننوشته که تو بخوانی، این یک اندیشه است.

بنابراین چیزی را که ما ترکیب می کنیم باید چشم نوازی کامل را براساس قواعد نقاشی چه کلاسیک و چه مدرن داشته باشد و ما بتوانیم این را به عنوان یک سمبل ارائه بدهیم که گاها مفهومی است و گاها مفهومی نیست و اساس موضوع براساس احساس آدم و یا انتخابی و یا چکیده ای از بیت یا شعر می باشد، می توان نقاشیخط ساخت. اینجا دیگر ما روی تعریف صحبت نمی کنیم. روی این صحبت می کنیم که اصولا باید چه کاری انجام دهیم که بگوییم نقاشیخط می کنیم؟ یعنی تقسیم بندی به این صورت است که گاهی ممکن است محیطی گرافیکی، طراحی خط و کاربردی می شود و در ترافیک، خودروها، لوگوها و … استفاده می شود. همه این ها می تواند در زمینه نقاشیخط باشد.

و گاهی در این زمینه مفهومی کار می کنیم که می خواهیم بیان تصویری داشته باشیم. در این صورت بیان تصویری باید حتما موضوعی را بیان کند که پیام آن درک شود. همه این ها هیچ نیست جز همان بخشی که دارین در زمینه مفهومی بودن کار و استخراج موضوعی از دل حروف الفبا.

و در زمینه آرم ها و نشانه ها و لوگوها به کار می رود، چه بسا خلاصه ترین و فقط با تغییر شکل حروف این کار انجام شود. یک مقدار مکانیزم حروف و ترکیب بندی و تک حروفی که به کار می بریم در موفقیت ما دخالت دارد، یک مقدار مکانیزم حروف و ترکیب بندی و تک حروفی که به کار می بریم در موفقیت ما دخالت دارد، یک وقت هم خود کلمه راه را باز می کند. گاهی حروف آن قدر ساده است که ما دیگر کاری نمی توانیم بکنیم و در این جا هنرنمایی هنرمند است که از این الف یا به که ساده است روی آن طراحی ایجاد کند.

خصیصه نقاشیخط این است که بین المللی است چون زبان تلویحی و ایما و اشاره است و اما آن جا که می گوییم خط نقاشی، یعنی که در اثر خط بیشتر اشراف دارد و خط است که فرمان می دهد اما نقاشی خط استنباطی است و مکتبی نیست و بعضی هم اصلا به این اعتقاد ندارند و می گویند جا افتاده و درست نیست. آن جا که نقاشی بیشتر است و جایی که نقاش نقاشی می کند و گوشه اش خط می نویسد را می گویند نقاشیخط.

ادامه دارد…

نصرالله افجه ای

نصرالله افجه ای

About the Author:

ثبت ديدگاه