مفاهیم ویژه خط

مفاهیم ویژه خط

مفاهیم ویژه خط

خط ها از لحاظ بیان حالت های روانی، دارای ویژگی هائی هستند که در آفرینش های هنری مورد استفاده هنرمندان قرار می گیرد. مثلا خط ضخیم، خشونت و سختی، خط راست و عمودی، ایستایی و مقاومت و خط زیگزاک و شکسته هیجان را القا می کنند.

خطی که بر خط افقی عمود شده باشد بیان کننده تعادل بین دو عنصر متضاد است، یکی خط افق، که نشانگر آرامش، گستردگی و خوابیدگی و دیگری خط عمود، که بیان کننده ایستائی و مظهر فشار و قوه جاذبه زمین می باشد که ترکیب این دو خط با هم از لحاظ بصری استحکام ویژای را القا می کند، که نشانی است نمادین از تجربه تعادل و ایستادن انسان بر سطح زمین.

خط مایل بازگو کننده ی تحرک و عدم ایستائی است حالت تزلزل و فروپاشی خط عمود را بیان می کند. خط منحنی نشانه ی ملایمت و آرامش است در حالی که زاویه دار «زیگزاک» بعلت وجود دو نیروی همسان که در یک نقطه همدیگر را تقویت می کنند بیان کننده قدرت و تحرک بوده و از لحاظ بصری نیروی کشش و جاذبه را القا می کند.

همان طور که قبلا در مورد نقطه اشاره شد، معنی خط نیز به نسبت فضا و محیط اطراف خود متغییر است، مثلا اگر از داخل هواپیما به شهر نگاه کنیم هر خیابان خطی محسوب میشود در حالی که اگر در همان خیابان به ایستیم دیگر خط به نظر نمی آیدو به آن سطح اطلاق می شود.پس خط ممکن است از لحاظ بصری خیابانی در شهر، اثر چرخ اتوموبیل روی زمین،سیم برق، یک شعاع نور، فضای خالی بین دو آسمان خراش و غیره باشد.

اینک در راستای بیان مفاهیم ویژه خط کیفیت های بصری و حالت های مختلف خطهای عمودی، افقی و مورب را در یک کادر ثابت مربع مورد بررسی قرار می دهیم.

  • حرکت و قرار گرفتن عمودی،افقی و مورب در صفحه. (تصویر اول) هر مربع از لحاظ بصری و تقسیم فضای صفحه دارای حالت های متفاوتی هستند.
  • ترکیب دو نوع خط هم اندازه که از نظر ضخامت متفاوت هستند. (تصویر دوم) تضاد در ضخامت خط ها باعث تضاد در انرژی خط ها می شود.
  • ترکیب چند خط که تنها از لحاظ درازا باهم تفاوت دارند. (تصویر سوم) ترکیب این خط ها در مکان های مختلف صفحه منجر به روابط بصری موزون گشته است.

تصویر اول

تصویر دوم

تصویر سوم

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!