مواد و ابزار مورد استفاده در نقاشیخط

مواد و ابزار مورد استفاده در نقاشیخط

مواد و ابزار مورد استفاده در نقاشیخط

در اجرای یک اثر به شیوه نقاشیخط تقریبا از تمام مواد و ابزاری که در نقاشی، خوشنویسی، طراحی و مجسمه سازی و استفاده می شود و می توان بهره گرفت. لکن ممکن است نوع کاربری آن ها و اثری که نهایتا از آن حاصل می شود متفاوت باشد. در این فصل به معرفی انواع و اقسام ابزار و رنگهای معمول دوره های گذشته و معاصر می پردازیم و کاربرد هر یک را به صورت مختصر اشاره می کنیم. در کنار این وسایل عمومی به رنگ و ابزار و مواد غیر مألوف هم اشاره می شود.

مواد مورد استفاده

مرکب

«ماده ای است مرکب از دوده، صمغ، زاج، مازو که نوع خشک آن را با آب محلول می کنند سپس نوک قلم را به آن آغشته کرده بر روی کاغذ می نویسند و به آن «مداد»، «سیاهی» ، «زغالاب» ، «زگالاب» نیز می گویند».

علاوه بر آن که مرکب در خوشنویسی استفاده می شود در دوره های گذشته و علی الخصوص قاجار از مرکب برای خطوط تزئینی استفاده فراوان شده است. ملک محمد قزوینی، حسن زرین قلم، محمد علی خیارجی از مرکب آثار بسیار زیبایی آفریده اند. از هنرمندان معاصر محمد مهدی یعقوبیان که در زمینه خوشنویسی و نقاشیخط فعالیت می کند خطوط تزئینی به وسیله مرکب آفریده است. در آثار مرکبی او شیوه مورد استفاده گلزار است، اما به جای آنکه در میان خط جلی نقوش تزئینی استفاده شود از خط برای پر کردن فضای خط جلی استفاده شده است.

مرکب الوان

« به مرکبی گویند که بجز رنگ های متدوال مانند: مشکی و قهوه ای و نیز زر و سیم باشد. نوشتن با مرکب الوان بر کاغذهای الوان از زمان های کهن رایج بوده است.» از مرکب های الوان بر خلق آثاری به شیوه رنگه نویسی استفاده می شود. از هنرمندانی که از رنگه نویسی استفاده فراوانی در آثارشان می کنند میتوان اسرافیل شیرچی، مهدی فلاح، پیمان پیروی و جلیل رسولی را نام برد.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!