نقاشی خط مکتبی نوپا

نقاشی خط مکتبی نوپا

«نقاشی خط»به عنوان مکتبی نوپا و اصیل در هنر معاصر ایران شناخته می‌شود. مکتبی که‌ عنصر «خط و خوشنویسی» با تکیه بر وجه تصویری‌اش،خمیر مایه اصلی آن را تشکیل داده و محتوای آثار در شکل و ظاهر بصری آن نشان داده می‌شود. بنابراین خوانا بودن عبارات،کلمات و جملات هدف اصلی نبوده و هویت بخشی به آثار از عمده دلمشغولی‌های هنرمندان این مکتب‌ به شمار می‌رود.

هنرمندان این مکتب با رجوع به عناصر هنرهای سنتی،تزیینی و دینی و به ویژه‌ خوشنویسی و در رأس آن قالب«سیاه مشق»خط نستعلیق،کتیبه نویسی‌ها،خطوط تزیینی‌ به شکل حیوانات،مرغ بسمله‌ها،طغرا نویسی‌ها…در به‌کارگیری و تأثیرپذیری از آنها، از هیچ‌ کوششی فروگذار نکرده‌اند. استفاده از ابزار و مواد جدید و گوناگون، و هم‌چنین اجرا با شیوه‌ها و تکنیک‌های متنوع و نو، از دیگر ویژگی‌های بارز آثار این مکتب جدید، به شمار می‌آیند. هنرمندانی‌ چون حسین زنده رودی،فرامز پیلارام،محمد احصائی،رضا مافی،نصر الله افجه‌ای،جلیل رسولی‌ و… از پیشتازان این مکتب هنری معاصر شناخته می‌شوند.

 

خرید نقاشیخط روی بوم

خرید نقاشیخط روی بوم

در کار آنان چه چیز ایرانی وجود داشت؟ و چه چیزی بود که تابلوهای نقاشی‌ و پیکرهایی که از زیر دست آنها بیرون می‌آمد، به گذشته‌ فرهنگی وطن‌شان پیوند می‌داد؟ کارگزاران فرهنگی کشور هم مشوق این پرس و جوها بودند؛ چرا که می‌خواستند شاهد ظهور یک‌”مکتب هنر ملی‌”باشند، مکتبی که‌ پیوندهای روشنی با دوره‌های باشکوه هنری ایران، هنر هخامنشی و ساسانی داشته باشد. نصر الله افجه‌ای(متولد ۱۳۱۲ تهران)نیز از جمله هنرمندان این مکتب،در زمینه‌ی‌ پیشینه‌ی نقاشی خط معتقد است:«نقاشیخط چیزی نیست که به تازگی پدید آمده باشد، در زمان سابق هم کسانی که خط طغرا می‌نوشتند، کارشان نوعی‌ از این شیوه بود.

محمد احصایی (متولد ۱۳۱۸ قزوین) که در به کارگیری حروف و کلمات صاحب سبک‌ و سیاق خاص و منحصر به فرد می‌باشد را بنیان‌گذار نقاشی خط در ایران می‌دانند که تاکنون در عرصه‌های داخلی و بین المللی خوش درخشیده است، او در این زمینه چنین می‌گوید: «هرچند قبل از من،کسانی چون مرحوم پیلارام خط نوشته را دست‌مایه‌ی کارهایشان قرار دادند و نام مکتب«سقاخانه»را بر آن نهادند، اما فعالیت‌های من‌ در این راستا و به‌کارگیری خط نوشته بدین شکل-به عنوان‌ وسیله‌ی بیان-مرا از اعضای اولیه و پیشگام این هنر تصویری‌ معرفی نمود و از آن پس بود که ارائه این نحو از کار با یاری‌ عزیزانی دیگر چون مرحوم رضا مافی و آقایان افجه‌ای، اجلی، رسولی و چند تن دیگر، موجب پیدایش مکتبی در هنر معاصر این سرزمین به نام«نقاشی خط»شد.

“در میان هنرمندان معاصری که در خلق آثار خط-نقاشی ،اساس کار خود را بیشتر به خط نستعلیق قرار داده است می‌توان از غلامعلی اجلی(متولد ۱۳۱۸ میانه)،نام برد.” ….

 

About the Author:

ثبت ديدگاه