نقاشیخط و خط نقاشی- قسمت دوم

////نقاشیخط و خط نقاشی- قسمت دوم

نقاشیخط و خط نقاشی- قسمت دوم

نقاشیخط و خط نقاشی

در ادامه پست قبل میخوانید که…

بنابراین همانطور که رویین پاکباز می گوید در نقاشیخط به دلیل آنکه خط و خوشنویسی کاملا شخصی به کار گرفته می شود آثار هنرمندان موفق و خلاق بسیار متنوع است. به طوری که برای توصیف این آثار باید صفت های مختلفی به کار برد که این مسأله به امکانات بیانی بی پایان خط به خالص ترین صورت برمی گردد. از نظر این هنرمند، در خط نقاشی هنرمندان می خواهند با ترکیبات خوشنویس شکل ایجاد کنند و وفاداری خاصی به خوشنویسی وجود دارد اما در آثار نقاشیخط، نقاشی بر خوشنویسی غالب است و به ساختار هندسه خط توجهی نمی شود.

 

نقاشیخط

نقاشیخط

 

در همین راستا، آیدین آغداشلو هنرمند معاصر و از منتقدین بنام در عرصه هنرهای تجسمی نیز در خصوص گرایش نقاشیخط و خط نقاشی توضیح می دهد : «دو اصطلاح رایج نقاشیخط و خط نقاشی که هردو بیان گر یک موضوع هستند به هنری اطلاق می شود که خط، حروف و کلمات بصری آن را تشکیل می دهند، هر اسم و عنوانی بر آن توافقی قرار داده شده میان مردم تا بدانند درباره چه چیزی صحبت می کنند. ظاهرا مقصود از این دو اسم اشاره به دو مکتب است و دو گروه یعنی خوشنویسانی که با خوشنویسی، نقاشی می کنند و نقاشانی که خوشنویسی را دستمایه کارشان قرار می دهند». آغداشلو معتقد است: «در دوره معاصر با توجه به استفاده از خوشنویسی برای پدید آوردن اثر تصویری تجسمی می توان به سه گروه و شیوه هنرمندان این حوزه اشاره کرد:

الف: هنرمندانی که خود خوشنویس بوده اند و برخی شان از اعضا و استادان انجمن خوشنویسان، و برای خلق آثارشان از انواع خطوط خوشنویسی و انواع اندازه قلم نی و خطوط و حتی از رنگ برای نگارش یا پس زمینه آثارشان بهره گرفتند. اما همچنان تصویری پدید آورده اند که در حوزه ی خوشنویسی ارزیابی می شود و اصول ترکیب بندی زیبایی در آثارشان مطرح است و نه اصول نقاشی.

 

نقاشیخط

نقاشیخط

ب: هنرمندانی که خوشنویس و از اعضای انجمن خوشنویسان بوده اند و با بکارگیری انواع خطوط خوشنویسی و اندازه های مختلف خطوط به ترسیم تصاویری نظیر مناظر طبیعی، کوه، دریا، جنگل و چهره پرداخته اند. برای نمونه ترسیم جنگلی با نگارش به شیوه ی نستعلیق یا شکسته نستعلیق در آثار هنرمندان شبیه سازی مورد نظر است به صورتی که خوشنویسی وسیله ای برای خلق بازنمایی واقعیت باشد. البته در آثار این گروه اصول ترکیب بندی خوشنویسی و ساختار نقاشی کمتر رعایت می شود. اثر خلق شده توسط گروه اول و دوم بیشتر به صورت کارت پستال تکثیر و نمود می یابند.

 

نقاشیخط

نقاشیخط

ج: گروه آخر، هنرمندانی هستند که از خطوط خوشنویسی بهره گرفتند تا تابلوی نقاشی خلق کنند. تابلویی که عناصر ترکیب بندی و ساختارهای نقاشی را دارا باشد و کمتر به عناصر ترکیب بندی خوشنویسی توجه داشته اند. در این گروه هم خوشنویسان و هم هنرمندان نقاش که آموزش خوشنویسی ندیده اند قرار دارند. آثار هنرمندان این گروه است که در حیطه نقاشیخط مطرح می گردد، زیرا در آثارشان اگرچه از خوشنویسی استفاده کرده اند ولی از منظر زیبایی شناسی، خوشنویسی و خط را به عنوان یک عنصر تجسمی در راستای نقاشی به کار برده اند.

ادامه دارد…

 

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!