نور و تعریف آن

نور و تعریف آن

نور و تعریف آن

خورشید که منبع اصلی نور به شمار می رود به کلیه اشیاء می تابد و باعث می گردد که ما بتوانیم رنگ، شکل، بافت و حرکت آنها را ببینیم و در حقیقت اصل و منشا آگاهی و شناخت ما نسبت به جهان و پدیده های آن محسوب می شود. نور از ذراتی بنام «فوتن» تشکیل یافته و دارای طول موج های متفاوتی است که در مسیر موجی شکل حرکت می کند. وقتی نور به اشیاء می تابد، چشم ما با دریافت طول موج های نور و انتقال به مغز توسط رشته های عصبی ویژه، شئ مورد نظر از لحاظ رنگ، شکل، بافت، حرکت و موقعیت توسط مغز ما شناسائی می گردد.

نور یکی از مهمترین عناصر بصری است که هنرمندان هنرهای تجسمی از طریق آن به بیشترین و گسترده ترین بیان های حسی و عاطفی در آثار خود دست می یابند. در آثار معماری مجسمه سازی و نقاشی های سه بعدی نور مهمترین عامل ایجاد و تشدید بعد در اجسام بوده و اختلاف سطوح در حجم را بهتر نمایان می سازد. با تغییر منبع نور روی حجم ها و عناصر سه بعدی هنری، ویژگی های بصری تغییر یافته و در نتیجه نوع بیان هنری متفاوت می گردد. تغییرات نور در طبیعت چشم انداز ها و جلوه های بسیار جذاب و زیبائی را باعث می شود که همواره انسان را تحت تاثیر فوق العاده قرار داده و عواطف و احساسات او را بر انگیخته است. نوری که از قرص کامل و درخشان خورشید به چشم ما می رسد تقریبا چهار صد هزار برابر بیشتر از قرص کامل ماه و یک میلیون برابر بیشتر از بعضی ستارگان است.

هنگام طلوع آفتاب لحظه ای که هنوز خورشید طلوع نکرده است و نور بسیار ملایمی از پس کوه ها و ساختمان ها دیده می شود همه عناصر طبیعت در یک رنگ ملایم خاکستری و نقره ای فرو رفته اند و همه چیز در سکون و سکوت قرار دارد و کلیه حجم ها و عناصر سه بعدی به دلیل عدم و جود نور و سایه شدید رنگ وحالتی آرام دارند. اما به محض اینکه خورشید طلوع کند و نور خود را به پراکند میبینیم که فضا به کلی تغییر می کند حجم دارای نور و سایه های شدید می شوند و سایه های تیره خود را بر یکدیگر می افکند و خلاصه زندگی هیجان و تحرکی فوق العاده می یابد. در هنگام غروب آفتاب نیز که به نظر بسیاری از مردم شاید یکی از زیباترین لحظه های طبیعت باشد، می بینیم که به دلیل تغییر در نور و سایه ها به ویژه تغییرات رنگ در آسمان و انعکاس آن بر کلیه پدیده های طبیعت ویژگی های بصری همه عناصر طبیعی تغییر می کند و در انسان از لحاظ عاطفی حالتی شاعرانه توأم با غمی سنگین ایجاد می گردد.

تابش نور بر اشیاء از طریق ایجاد سایه روشن های گوناگون حجم و بُعد آنها را نمایان می سازد. ارزش های رنگی متفاوت بین نور و تاریکی که به آنها «نیم سایه ها» می گوئیم در ایجاد بُعد در اجسام نقش بسیار مهمی دارند. هر چه منبع نور به جسم نزدیک تر باشد تضاد سایه روشن بیشتر و تعداد ارزش های رنگی متوسط «نیم سایه ها» کمتر می گردد و بر عکس هر چه منبع نور از جسم فاصله بیشتری داشته باشد تضاد سایه روشن کمتر و تعداد نیم سایه ها بیشتر است.

ارزش های رنگی سفید تا سیاه «نیمسایه ها»

 

بافت و چگونگی سطح اجسام ویژگی های نور را دگرگون می کند. اجسامی که دارای بافت های صاف و نرم و شفاف هستند مانند فلزات براق، سطوح شیشه ای و بلور وامثال آنها اثرات نور بر آنها قوی تر بوده و باعث انعکاس های گوناگون می شوند. برعکس اجسامی که بافت های زبر و خشن دارند درخشندگی نور را کاهش داده و انعکاس نور در آنها به حداقل می رسد.

برانکوزی مجسمه ساز اهل رومانی

بافت و چگونگی سطح اجسام ویژگی های نور را دگرگون می کند. اجسامی که دارای بافت های صاف و نرم و شفاف هستند مانند فلزات براق، سطوح شیشه ای و بلور وامثال آنها اثرات نور بر آنها قوی تر بوده و باعث انعکاس های گوناگون می شوند. برعکس اجسامی که بافت های زبر و خشن دارند درخشندگی نور را کاهش داده و انعکاس نور در آنها به حداقل می رسد.

با ایجاد کنتراست های شدید در نور و سایه می توان فضاهای دراماتیک و پر جاذبه بصری به وجود آورد. نور رنگی گرم، احساسی از شادی، نشاط و امید می آفریند در حالی که نور رنگی سرد یأس، نومیدی و دلسردی را القا می کند. عنصر «نور» در هنر مجسمه سازی یکی از عناصر اصلی و تعیین کننده است، به طوری که هنرمند قبلا با توجه به چگونگی نور و ویژگی های آن ماده اصلی مجسمه خویش را انتخاب می کند. نقاشان و گرافیست ها نیز نور را به عنوان یک عنصر زنده و حیات بخش در آثار خویش به کار می گیرند. این هنرمندان که اغلب آثار خود را بر سطح دو بعدی می افرینند با ایجاد کنتراست در رنگ ها و کاربرد ارزش های رنگی متفاوت و ایجاد سطح های سیاه و سفید با مرکب، تجسمی از نورهای گوناگون را به نمایش می گذارند.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!