هنرمندان نقاشیخط و خط نقاشی پس از انقلاب – احمد آریامنش

//, مقالات هنری, وبلاگ/هنرمندان نقاشیخط و خط نقاشی پس از انقلاب – احمد آریامنش

هنرمندان نقاشیخط و خط نقاشی پس از انقلاب – احمد آریامنش

هنرمندان نقاشیخط و خط نقاشی پس از انقلاب احمد آریامنش

احمد آریامنش: ۱۳۴۷، همدان

احمد آریامنش، استاد انجمن خوشنویسان ایران در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی، در شهر همدان دیده به جهان گشود. او که بنیانگذار اولین خط ایرانی پس از گذر پنج قرن از خلق آخرین سبک شناخته شده خط ایرانی است، خط زیبای کرشمه را در سال ۱۳۷۱ و خط سفیر را در سال ۱۳۸۵ به جامعه هنری ایران و جهان ارائه نمود.

احمد آریامنش

احمد آریامنش

احمد آریامنش هنرمندی است که پس از درک مختصر استادان کلاسیک نستعلیق و آموختن دستمایه های لازم از سنت خوشنویسی پا را فراتر نهاده و به مدد همان پس زمینه های ذهنی مبتکر یک نظام هندسی تازه در میان سایر خطوط شد. او این نظام هندسی را به خاطر لطافت و نرم گونگی آن کرشمه نام نهاد.

نقاشیخط - احمد آریامنش

نقاشیخط – احمد آریامنش

خط کرشمه خطی ناخواناست که مخاطب، خود را ناگزیر از رمزگشایی آن می بیند و شاید هم بهتر آن باشد که به خاطر بار گرافیکی و صفحه آرایی و پرکردن صفحه، قبل از آنکه خط نگرنده خط کرشمه را بخواند، آن را به عنوان یک خط نقاشی شده تماشا کند. خط کرشمه را در لباس کامل شده تری با نام سفیر (پیام رسان) به عرضه کرد که ضابطه و قانون مندی بیشتری در آن دیده می شد.

نقاشیخط - احمد آریامنش

نقاشیخط – احمد آریامنش

آریامنش با گذر از سنت نستعلیق و تجربه کرشمه و سفیر سرانجام در منزلگاه اصلی هنر خود استقرار یافت تا نقاشیخط به دلبستگی اصلی او تبدیل شود. به طور خاص، گرایش به سوی هنرمندی ویژه در آثار وی نقاشیخط دیده می شود که این گرایش تداعی کننده تأثیرپذیری او از زنده یاد پیلارام است. در حال حاضر ذهنش متوجه برداشت ها و تصویرسازی مفهومی نقاشیخط روی بوم شده است که نگاه انتزاعی او به حرکات سفیر در روی بوم به شکل گیری فرم های بدیع و مفهومی در آثار او منجر شده است.

بنابراین همانطور که گفته شد از هر خطی می توان در ایجاد یک ترکیب نقاشیخط بهره جست، اما الزاما در محدود شدن به ضابطه و قانون آن خط وجود ندارد که اگر این الزام کلیت اثر را تحت تأثیر قرار دهد، آن اثر به خوشنویسی نزدیک و خط نقاشی خواهد بود.

About the Author:

ثبت ديدگاه