هنرمندان نقاشیخط و خط نقاشی پس از انقلاب – صداقت جباری

//, مقالات هنری, وبلاگ/هنرمندان نقاشیخط و خط نقاشی پس از انقلاب – صداقت جباری

هنرمندان نقاشیخط و خط نقاشی پس از انقلاب – صداقت جباری

هنرمندان نقاشیخط و خط نقاشی پس از انقلاب صداقت جباری

صداقت جباری: ۱۳۴۰؛ اردبیل

صداقت جباری خوشنویس، طراح و گرافیست معاصر، دارای درجه دکتری رشته پژوهش هنر از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دارای درجه استادی از انجمن خوشنویسان ایران و عضو انجمن طراحان گراقیک ایران است.

صداقت جباری

صداقت جباری

او وارث یک جریان تاریخی است که نزدیک به نیم قرن پیش ظهور یافت و به ترکیبی موسوم به نقاشیخط انجامید. تجربه گری های او نیز از سیاه مشق ها سرچشمه می گیرد و متکی بر، تکرار است. کار روی بوم، رنگ گذاری های آزادانه و نیمه تمام، در هم شدگی حروف به آثار او نوعی بیانگری مدرن و پویایی بخشیده است. او با بهره گیری از خاکستری های رنگین و در قالب بوم های بزرگ با دستی آزاد و اجرای راحت و با استفاده از خطوط ایرانی نگاهی آبستره را به تصویر کشیده و آثاری موفق خلق کرده است.

نقاشیخط اثر صداقت جباری

نقاشیخط اثر صداقت جباری

تعدادی از آثار صداقت جباری، تنها به هدف ایجاد بافت خلق شده اند که در آن ها شاهد گستره فضایی مدرن هستیم. به نظر می رسد که فرم های خط سنتی تنها با متریال تازه و تکنیک های مدرن بازسازی شده اند که می توان به بازنمایی صورت مثالی کیهان با فرم های دایره که گویی به سوی نقطه ای نامشخص می روند اشاره نمود. در آثار جباری گاهی شاهد تصویرسازی هایی مبهم از درختان مینیاتوری، سیمرغ و سایر عناصر نقاشی ایرانی هستیم که خط درون آن ها گم گشته و از نزدیک قابل تشخیص است. این گونه از مصورسازی که ریشه تاریخی دارد در آثار جباری تجریدی تر و به نقاشی های مدرن نزدیک تر است.

نقاشیخط اثر صداقت جباری

نقاشیخط اثر صداقت جباری

آثار جباری به گونه ای بنیادین ماهیتی دینی دارند و ترکیب سنت و مدرنیسم در آن ها دیده می شود. در آثار صداقت جباری با وجود تجربه های فرمی مدرن، رنگ ها همچنان ایرانی و اسلامی هستند و از شفافیت و صراحت چندانی برخوردار نیستند و اغلب از ترکیب چند رنگ مشخص به وجود آمده اند که همچون رنگ های نگارگری فاقد بی پروایی و تظاهرند و می توان گفت از این لحاظ متکی بر عرفان اسلامی – ایرانی هستند. در آثار وی هر حرف یک نشانه بصری در یک چیدمان فرمالیستی است و از قید خوانده شدن رها است. جباری در برخی از آثار خود به ترکیب دو شکل چهارگوش و دایره می پردازد.

نقاشیخط اثر صداقت جباری

نقاشیخط اثر صداقت جباری

تمام آنچه ذکر شد بیان گر ویژگی های یک اثر نقاشی است. رنگ ها در خدمت معنا و مفهوم نوشته نیستند. ترکیب ها وابسته به خوشنویسی نیست. اثر، رها از چارچوب های خوشنویسی و حاصل تجربیات فرم گرایانه است اما علیرغم جهش های مدرن در آفرینش فرم هایی جذاب و گاه دکوراتیو همچنان در آثار این هنرمند ردی از زیباشناسی سنتی وجود دارد.

About the Author:

ثبت ديدگاه