وبلاگ

آثار خطوط تزئین در سفالهای دوره سلجوقی

آثار خطوط تزئین در سفالهای دوره سلجوقی

آثار خطوط تزئین در سفالهای دوره سلجوقی «عرضه ی خط کوفی در طول دو یا سه قرن با زیبایی های خاص خود تکامل آن را به خوبی نشان می دهد. تولید این نوع ظروف در نیشابور اهمیت بسیار دارد. در پایان قرن چهارم و شروع قرن پنجم هجری سفالگران با ساخت سفالیه های نقش کندهRead more about آثار خطوط تزئین در سفالهای دوره سلجوقی[…]

خطوط تزئینی دوره قاجار،تأثیر آن بر نقاشیخط معاصر

خطوط تزئینی دوره قاجار،تأثیر آن بر نقاشیخط معاصر

خطوط تزئینی دوره قاجار،تأثیر آن بر نقاشیخط معاصر اسماعیل جلایر، نقاش نوگرا: پرندگانی مثل طاووس، هد هد، بلبل، مرغابی، مرغ و خروس،. همچنین در جای جای این اثر جانورانی مثل شیر و آهو، مار به تصویر کشیده شده است. نقش دیگری که بسیار جالب طراحی شده فرشته ای است که تنها با ترکیب سر وRead more about خطوط تزئینی دوره قاجار،تأثیر آن بر نقاشیخط معاصر[…]

CLOSE
CLOSE
error: Content is protected !!