آموزش نقاشیخط ، آموزش تکنیک مواد متریال و روش اجرای تابلو های نقاشی خط

111 - نستعلیق در کتیبه نگاری

نستعلیق در کتیبه نگاری

در قرن دوم هجری قلم نسخ که خط تحریر معمول آن روزگار بود، به واسطه تندنویسی و تحت تاثیر خط تعلیق، دور بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرد

ادامه مطلب