استاد جلیل رسولی

//برچسب:استاد جلیل رسولی

زیبایی شناسی هنری یا «استتیک» و طبیعت

اصل واژه ی استتیک که آنرا زیبائی شناسی هنری می نامیم از کلمه یونانی «استتکیوس» یه معنی توانایی دریافت به کمک حواس گرفته شده است.

هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – جلیل رسولی

نیم نگاهی به زندگینامه و شکل گیری آثار نقاشی خط استاد جلیل رسولی

نگارخانه آثار هنری نقاشیخط استاد جلیل رسولی

نگارخانه آثار هنری نقاشیخط استاد جلیل رسولی هنرمند معاصر ایران [...]

error: Content is protected !!