تقسیمات طلائی

//برچسب:تقسیمات طلائی

تقسیمات طلائی

قانون «تقسیمات طلائی» در قرن سوم قبل از میلاد توسط «اقلیدس» فیلسوف و ریاضی دان برجسته یونانی کشف شد.

error: Content is protected !!