وبلاگ

خط نقاشی

خط نقاشی

خط نقاشی استفاده از خط در نقاشی معاصر به گونه ای، بزرگداشت زیبایی های صوری خط به عنوان اولین تصویر نگاری انسان اولیه و در ادامه تحولات اولین بیان انتزاعی انسان است. در ایران همزمان با مکتب سقاخانه و با انگیزه ایجاد مکتب ملی و ایرانی جریان نقاشیخط که ابداع نوع و تازه ای ازRead more about خط نقاشی[…]

هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – حسین زنده رودی

هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – حسین زنده رودی

آشنایی با هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط ایران حسین زنده رودی: ۱۳۱۵؛ تهران حسین زنده رودی از نقاشان نوگرای گروه سقاخانه و شاید از بانیان اصلی آن و پیشگامان نقاشیخط در ایران است. این هنرمند در واقع پیشتاز هنرمندانی بود که نوآوری در استفاده از خط را برای خلق آثار تجسمی سرلوحه کار خود قرار داد. ویRead more about هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – حسین زنده رودی[…]

error: Content is protected !!