زندگینامه هنرمندان

//برچسب:زندگینامه هنرمندان

جوانی پیترو بللوری (مورخ هنر ایتالیایی)

نوشته های منتقد سده ی هفدهم جوانی پیترو بللوری تاثیر ژرفی بر مفاهیم غربی زیبایی و کیفیت در هنر داشت.

کارل وان ماندر (نقاش و نویسنده هلندی)(قسمت دوم)

کارل وان ماندر (نقاش و نویسنده هلندی)(قسمت دوم) وان ماندر [...]

کارل وان ماندر (نقاش و نویسنده هلندی)

کتب تصویرگری اثر کارل وان ماندر در 1604 در شهر هارلم پس از ده سال پژوهش و نگارش انتشار یافت.

error: Content is protected !!