لئون باتیستا آلبرتی

//برچسب:لئون باتیستا آلبرتی

لئون باتیستا آلبرتی (معمار و نویسنده ی ایتالیایی)(قسمت دوم)

لئون باتیستا آلبرتی (معمار و نویسنده ی ایتالیایی)(قسمت دوم) آلبرتی [...]

لئون باتیستا آلبرتی (معمار و نویسنده ی ایتالیایی)

از مرگ آلبرتی در 1472 چندی نگذشته بود که کریستوفورو لاندینو فیلسوف و محقق ایتالیایی او را دز شمار «دانشمندان علوم طبیعی فیزیک دانان» جای داد

error: Content is protected !!