مفاهیم خط در هنرهای تجسمی

//برچسب:مفاهیم خط در هنرهای تجسمی

مفاهیم ویژه خط

خط ها از لحاظ بیان حالت های روانی، دارای ویژگی هائی هستند که در آفرینش های هنری مورد استفاده هنرمندان قرار می گیرد

error: Content is protected !!