وبلاگ

نقاشیخط رضا مافی در حراج تهران

نقاشیخط رضا مافی در حراج تهران

نقاشیخط رضا مافی در حراج تهران ۹۶  اطلاعات اثر نقاشیخط استاد مافی امضاء: (رضا مافی ۱۳۵۲) (پایین چپ) رنگ روغن روی بوم سانتیمتر ۸۰×۸۰ تاریخ اثر: ۱۳۵۲ برآورد قیمت نقاشی خط مافی ۲۰۰-۱۵۰ میلیون تومان قیمت فروش نقاشی هط مافی در حراج تهران قیمت فروش : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال   درباره نقاشیخط رضا مافی درRead more about نقاشیخط رضا مافی در حراج تهران[…]

error: Content is protected !!