هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط

//برچسب:هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط

نقاشیخط یا خط نقاشی

نقاشیخط همانگونه که از نامش پیداست، نقاشی کردن حروف و کلمات است

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۶

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای 6 سوال- [...]

نقاشیخط و خط نقاشی- قسمت چهارم

نقاشیخط و خط نقاشی در ادامه پست قبل می خوانید که... [...]

بزرگترین خوشنویس جهان میرزا غلامرضا اصفهانی

بزرگترین خوشنویس جهان میرزا غلامرضا اصفهانی میرزا غلامرضا اصفهانی (1304-1246 [...]

هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – رضا مافی

آشنایی با هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط ایران رضا مافی: 1322-1361؛مشهد مرحوم [...]

هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – جلیل رسولی

نیم نگاهی به زندگینامه و شکل گیری آثار نقاشی خط استاد جلیل رسولی

هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – محمد احصایی

آشنایی با هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط در ایران محمد احصایی: 1318؛ [...]

هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – نصرالله افجه ای

آشنایی با هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط ایران نصرالله افجه ای: 1312؛ [...]

هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – قربانعلی اجلی

آشنایی با هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط ایران قربانعلی اجلی: 1318؛ میانه [...]

هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – منصوره حسینی

آشنایی با هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط ایران منصوره حسینی: 1315؛ تهران [...]

هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – صادق تبریزی

آشنایی با هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط ایران صادق تبریزی: 1317؛ تهران [...]

هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – فرامرز پیلارام

آشنایی با فرامرز پیلارام - بیوگرافی و ویژگی های آثار نقاشی خط ایشان

هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط – صادق بریرانی

آشنایی با هنرمندان پیشکسوت نقاشیخط ایران - استاد صادق بریرانی

error: Content is protected !!