بی شک زیبا نویسی و خط زیبا شخصیا فرهنگی هر انسان باسوادی را مشخص میسازد و نیاکان ما ایرانیان معمولا میزان سواد هرکس را با خط ایشان می سنجیدند، اگرچه در عصر حاضر متاسفانه خط زیبا کمتر مورد توجه قرار گرفته اما کماکان خوش خطی از اهمیت خود برخوردار است.

با توجه به علاقه زیادی که در بین ایرانیان عزیز برای فراگیری خوشنویسی و خوش خطی وجود دارد نصمیم گرفتیم برای اولین بار اقدام بر برگزاری دوره های مجازی آموزش خوشنویسی و آموزش خط تحریری و زیبا نویسی با خودکار نماییم. شما عزیزان و علاقمندان به فراگیری این هنر ایرانی میتوانید با کلیک بر روی دکمه های زیر به سایت های مربوطه منتقل شوید.

 

عضویت در کانال تلگرام خانه خوشنویسی

کانال تلگرام خانه خوشنویسی را دنبال کنید ….