استفاده از رنگ اکریلک در نقاشی خط

استفاده از رنگ اکریلک در نقاشی خط

«ماده نسبتا جدیدی است که از فرآورده های صنعت پلاستیک مشتق شده است. یکی از ویژگی های مهم رنگ آکرلیک، چند کاره بودن آن است، بدین معنا که آن را می توان هم به صورت رنگاب و لعابرنگ نازک به کار برد و هم به صورت لایه ضخیم با جلوه بافتی چشمگیر. دوام و ثبات از دیگر مزایای آن است، چنان که اموسیون های آکرلیکی جدید هیچ گاه دچار آن تغییرات شیمیایی متداول در رنگ روغن نمی شوند. بهترین اموسیون های آکرلیکی نه زرد می شوند و نه تدریجا سخت و شکننده. همچنین برای جلوگیری از ترک خوردن پوسته رنگ ماده تمهیدات خاص ضروری خشک می شود، می توان لایه های آن را سریع تر از رنگ روغنی بر هم نهاد اما به همین سبب در رنگ آکرلیک نسبت به رنگ روغنی مجال قلمزنی کمتر است. قوت و انعطاف پذیری رنگ های فشردن، پاشیدن و حتی بافت رنگ را در مورد آن به کار برد.»

معایبی چون خشک شدن سریع را با مدیومی به نام ریتاردر (Reatarder) می توان تا حدی مرتفع کرد. همچنین مدیوم های دیگری برای براق کردن، مات کردن، روان کردن، حجم دار کردن و … ساخته شده است که به وسیله آن ها می توان تأثیرات متفاوتی بر روی اثر هنری ایجاد کرد. صداقت جباری از جمله هنرمندانی است که به وسیله این ماده رنگی، تابلو های نقاشیخط بسیار زیبایی آفریده است و توانسته است از قابلیت رنگ آکرلیک و مدیوم های آن استفاده شایانی ببرد.

ورنی

«معمولا سطح نقاشی پس از اتمام کار با ورنی (Varnish) براق یا مات پوشانده می شود. ورنی، لایه ای محافظ است که نقاشی را از آلاینده های هوا حفظ می کند و به رنگ ها جلا و عمق می بخشد. ورنی بیشتر در نقاشی های رنگ روغنی، و کمتر از نقاشی های آکرلیک و تمپرا و بکار می رود. بعضی از نقاشان سطح آثار اجرا شده روی کاغذ را نیز با ورنی افشاندنی (Spray) می پوشانند.»

آثار خطوط تزئینی بر روی سفال