ترکیب نستعلیق
خط و خوشنویسی و پیدایش آن – کالیگرافی ۱

آشنایی با خط و خوشنویسی و پیدایش آن

خط و زبان اشکال مختلف خبر رسانی هستند. خط که شکل مکتوب کلام است از اساسی ترین ابزارهای ارتباطی است که یکی از ارزش های فرهنگی عظیم انسان به شمار می رود و انتقال مفاهیم به صورت عینی، ماهیت اصلی آن است.

خط کوفی
خط کوفی

ابداع خط و اندیشه انتقال تفکر به کمک اشارات یکی از پیچیده ترین و شگفت آورترین اختراعات بشر محسوب می شود. خط و نوشتن که در شمار هنرهای انسان های متمدن است، عبارت است از نشانه ها و اشکالی از حروف که این شکل ها نشان دهنده کلمات شنیدنی هستند که بر نیات درونی انسان دلالت می کنند. این فن از هنرهای شریف است زیرا نوشتن از آن گونه خواص انسانی است که توسط آن از حیوان بازشناخته می شود و نیز فنی است که انسان ها را از نیات درونی یکدیگر آگاه می سازد. به جرأت می توان گفت که هیچ وسیله ارتباطی به قدمت، جامعیت و ماندگاری خط و نوشته نیست.

خط کوفی
خط کوفی

در ادامه بررسی خط و خوشنویسی و پیدایش آن و پیشرفت و تکامل خط، نشانه تکامل تمدن بشر است؛ خط به دلیل اهمیتش همواره همراه بشر تکامل یافته و تحول پیدا کرده، تا جایی که به هنر وسیله ی گویای فرهنگ تبدیل شده است. بنابراین هرچه فرهنگ غنی تر باشد خط نیز جامع تر و کامل تر است. بدین ترتیب خط مجموعه ای از علایم قراردادی میان انسان ها است که در ارتباط با زبان و ارتباط کلامی و نوشتاری می باشد و آنچه در خط اهمیت دارد کلمات و معانی آن ها هستند.

خطوط تزئینی دوره قاجار، تأثیر آن بر نقاشیخط معاصر
قطعه خوشنویسی
قطعه خوشنویسی

اما در ادامه لازم است به معنای واژه خوشنویسی نیز پرداخته شود. خوشنویسی نوشتن خط براساس اصول و قواعد است هرچند در کشورهای خاور دور نیز از دیرباز خوشنویسی داشته اند و امروزه برای آن ارزش قائل هستند و نیز در خط لاتین نیز توجه خاصی به هنر خوشنویسی وجود دارد اما هنر خوشنویسی بیشتر در مورد خط عربی و فارسی به کار می رود، این هنر که پس از پیدایش اسلام در ایران و کشورهای اسلامی چون عربستان، مصر، سوریه و … شکل گرفت و اصول و قواعدی برای آن وضع شد تا مجموعه حروف و سطر نگاشته شده دارای ساختار زیباشناسی یکسانی باشد.

در واقع خوشنویسی، هندسه خط، فرم و روابط فرمی روحانی است که توسط وسیله ای جسمانی به نام قلم ظاهر می گردد.

قطعه خوشنویسی
قطعه خوشنویسی