سوژر کشیش عالی رتبه و دولت مرد فرانسوی

سوژر کشیش عالی رتبه و دولت مرد فرانسوی

تاریخ نگاران اندیشه از دو «رنسانس» در اثنای قرون وسطی سخن می گویند: رنسانس کارولنژی (سده های هشتم تا نهم میلادی) و رنسانس سده ی دوازدهم میلادی در واقع دوره ی اخیر دوران فوق العاده خلاقی در اروپای غربی شمرده می شود: در این دوره مدرسه هایی رونق یافتند که به زودی با رشد خود به دانشگاه مبدل گشتند؛ بازیابی و ترجمه ی متون کلاسیک شتاب گرفت؛ اسباب جدایی میان فلسفه و کلام مهیا شد و جهش نیرومندی به سوی نظام مند ساختن همه ی معارف پدید آمد.

با این همه فرهنگ اروپایی در خلال دو قرن پیش از آن ثابت و ایستا نبود. در سال ۹۱۰ میلادی صومعه ی بندیکتی کلونی در بورگوندی تاسیس شد که تاثیرات دامنه داری بر رشد آموزش و هنرها نهاد. آرمان ها این صومعه زیر نظر و با سرپرستی گروهی از روحانیان مبرز به صورت ائتلاف ناسازمان یافته ای میان صومعه ها (حداکثر بالغ بر هزار صومعه) در سراسر اروپای غربی گسترش یافت و حتی به لهستان و اسکاتلند رسید و به اصطلاح «فرقه ی کلونی» یا کلونیان را پدید آورد.

از پیامد های مهم نهضت کلونی ساخت کلیساهای جدید در مقیاس بزرگ به سبک رومانسک در سراسر اروپا بود. این نهضت همچنین کار تزئین کلیساها را با تندیس ها و پیکره ها، شیشه های چند رنگ، جام های پر نقش و نگار و جبه های رسمی کشیشان شمایل مسیح مصلوب و مصنوعات سنگی و چوبی تشویق کرد. کلیساها یعنی ساختمان های عمومی اصلی در اروپای اوایل قرون وسطی مراکزی برای نمایش نبوغ هنری اروپایی نیز بودند.

زمان و تعریف آن در هنر

آثار نهضت کلونی در سراسر سده ی دهم و به ویژه در سده ی یازدهم میلادی مشهود بود اما در خصوص نظریه ی هنر و زیبایی شناسی باید گفت که در سده ی دوازدهم بود که جالب توجه ترین پیشرفت ها پدید آمد. در تاریخ زیبایی شناسی رسم بر آن است که از سه مدرسه ی مهم سده دوازدهم یاد می کنند: ویکتورین ها، مدرسه شارتر، و سیسترسیان ها.

جزئیات نظریه های زیبایی شناسی مربوط به این سه مدرسه در اینجا مورد نظر نیست. اما آنها در همان هنگامی که رشد شگرف تازه ای در هنرهای دیداری پدیدآمد رونق یافتند و آن چیزی نبود جز ظهور آنچه اکنون معماری «گوتیک» نامیده می شود. کلیسای جامع شارتر یکی از نخستین بناهای بزرگ گوتیک بود و سیسترسیان ها عهده دار نشر زیبایی شناسی گوتیک در سراسر اروپا بودند.

یکی از اشکارترین اختلاف میان معماری رومانسک و معماری گوتیک کاربری دیوارهای پشت بند بیرونی در سبک گوتیک برای تحمل وزن عظیم دیوارها و سقف است. در کلیساهای رومانسک این وزن را ساختار سنگی وزین درونی تحمل می کند. در کلیساهای گوتیک کاربرد دیوارهای پشت بند این امکان را فراهم آورد که ساختار سنگی درونی باریک و بلند باشد، با فضاهای بزرگی در داخل که میانشان با شیشه های چند رنگ پر شده است. از این رو فضاهای داخلی در معماری گوتیک غرق در نور و رنگ بودند. آثار هنری درون کلیساهای گوتیک چنان تحول یافتند که مثلا با استفاده از طلاکاری یا عاج کاری و کاربرد خطوط طبیعت گرایانه در پیکره تراشی و تزیین از مزیت نور بهره گیرند چنان که اکنون به وضوح می توان این را دید. بنابر این سده ی دوازدهم دوره ی ابداع هنری و نو آوری عظیم در معماری بود.

لئون باتیستا آلبرتی (معمار و نویسنده ی ایتالیایی)(قسمت دوم)