عناصر و نیرو های بصری

عناصر و نیرو های بصری

عناصر و نیروهای بصری در هنرهای تجسمی به دو بخش کلی تقسیم می شوند: بخشی که با آنها به طور فیزیکی و ملموس سر و کار داریم و همان عناصر بصری محسوب می شوند؛ مثل : خط، سطح، رنگ، شکل، بافت، اندازه، و تیرگی-روشنی.

بخش دیگر کیفیات خاص بصری هستند که بیشتر حاصل تجربه و ممارست هنرمند در بکار بردن عناصر بصری می باشند، از قبیل تعادل، تناسب، هماهنگی و کنتراست که به نیروهای بصری یک اثر تجسمی استحکام می بخشند.

به طور کلی عناصر و نیروهای بصری در طبیعت و محیط پیرامون ما موجود هستند و هنرمند یا از آنها به طور مستقیم استفاده می کند و یا با الهام گرفتن از طبیعت و با استفاده از ابزار و مواد گوناگون این عناصر و نیروها را به وجود می آورد. تنوع ابزار و مواد گوناگونی که امروز هنرمندان در اختیار دارند بسیار زیاد است. از انواع ابزارهای اثر گذار گرفته تا سطوح مختلف، رنگ های متنوع با ویژگی های کمی و کیفی گسترده و مصنوعات و حلال های گوناگون.

 

دیدن

انسان به وسیله توانایی های جسمی و روحی خود با جهان ارتباط برقرار می کند. از میان توانایی های مختلف، حس بینایی انسان را قادر می سازد تا جهان پیرامون خود را ببیند و با آنچه در آن می گذرد ارتباز برقرار کند. چشم ها عضوی از بدن هستند که عمل دیدن به وسیله ی آنها انجام می شود. شرط دیدن اشیاء و پدیده ها توسط عضو بینایی (چشم ها) وجود نور است و بدون وجود نور انسان قادر به دیدن نیست. بنابراین؛ عمل دیدن ارتباطی است که انسان در شرایط مساعد نوری از طریق عضو بینایی با جهان بر قرار می کند.

 

برای دین غیر از چشم و نور مساعد عوامل دیگری نیز موثر و لازم می باشند که عبارتند از:

الف) وجود اشیاء که نور پس از برخورد با آنها به چشم منعکس می شوند.

ب) انتقال علائم و پیام های بصری از طریق چشم به مغز توسط اعصاب بینایی.

 

پیام های بصری شامل اطلاعاتی درباره خصوصیات ظاهری اشیا از قبیل نوع رنگ، میزان تیرگی-روشنی، اندازه و جنسیت آنها می باشد.