هموطن عزیز سایت در حال بازسازی و تعمیر است ، لطفا برای خرید یا سفارش تابلو با شماره 09140222059 تماس بگیرید

دسته: مبانی هنرهای تجسمی

وبلاگ مراحل آفرینش یک اثر هنری

مراحل آفرینش یک اثر هنری

وبلاگ زیبایی شناسی هنری یا «استتیک» و طبیعت

زیبایی شناسی هنری یا «استتیک» و طبیعت

وبلاگ فرهنگ، بستر شکوفایی پندار و اندیشه

فرهنگ، بستر شکوفایی پندار و اندیشه

وبلاگ چگونگی های روند آفرینش یک اثر هنری

چگونگی های روند آفرینش یک اثر هنری

وبلاگ زمان و تعریف آن در هنر

زمان و تعریف آن در هنر

وبلاگ نور و تعریف آن

نور و تعریف آن

وبلاگ حرکت و تعریف آن

حرکت و تعریف آن

وبلاگ فرم های مسطح در فضای غیر واقعی

فرم های مسطح در فضای غیر واقعی

وبلاگ فضا و جنبه های مختلف آن

فضا و جنبه های مختلف آن

وبلاگ تضاد یا «کنتراست»

تضاد یا «کنتراست»

وبلاگ ترکیب بندی با تمرکز فرم ها

ترکیب بندی با تمرکز فرم ها

وبلاگ بافت و انواع آن

بافت و انواع آن

وبلاگ ویژگی های رنگ

ویژگی های رنگ

وبلاگ تقسیمات طلائی

تقسیمات طلائی

وبلاگ اساس و بنیاد کمپوزیسیون

اساس و بنیاد کمپوزیسیون

وبلاگ ترکیب بندی «کمپوزیسیون»

ترکیب بندی «کمپوزیسیون»

وبلاگ روش هایی برای افرینش شکل های جدید

روش هایی برای افرینش شکل های جدید

وبلاگ آفرینش شکل های جدید

آفرینش شکل های جدید

مقالات هنری شکل و انواع فرم

شکل و انواع فرم

مقالات هنری دگرگونی های عناصر بصری اصلی

دگرگونی های عناصر بصری اصلی

مقالات هنری سطح و حجم

سطح و حجم

وبلاگ عملکرد خط در طراحی

عملکرد خط در طراحی

وبلاگ مفاهیم ویژه خط

مفاهیم ویژه خط

وبلاگ عناصر اصلی بصری

عناصر اصلی بصری

وبلاگ عناصر و نیرو های بصری

عناصر و نیرو های بصری

لطفا کپی نکنــــــــید!