هموطن عزیز سایت در حال بازسازی و تعمیر است ، لطفا برای خرید یا سفارش تابلو با شماره 09140222059 تماس بگیرید

جوانی پیترو بللوری (مورخ هنر ایتالیایی)

نوشته های منتقد سده ی هفدهم جوانی پیترو بللوری تاثیر ژرفی بر مفاهیم غربی زیبایی و کیفیت در هنر داشت.

بیشتر بخوانید

کارل وان ماندر (نقاش و نویسنده هلندی)(قسمت دوم)

کارل وان ماندر (نقاش و نویسنده هلندی)(قسمت دوم) وان ماندر با به هم پیوستن این سه مجموعه از زندگینامه ها تسلسل تاریخی به هم تنیده و مستحکمی ابداع کرده است که نمونه های باستانی، ایتالیایی و شمالی چیره دستی تصویری را از هم متمایز می سازد و بدین ترتیب خوانندگان را فرا می خواند تا […]

بیشتر بخوانید

کارل وان ماندر (نقاش و نویسنده هلندی)

کتب تصویرگری اثر کارل وان ماندر در ۱۶۰۴ در شهر هارلم پس از ده سال پژوهش و نگارش انتشار یافت.

بیشتر بخوانید

جوان پائولو لماتسو (شاعر، نظریه پرداز و هنرمند ایتالیایی)(قسمت دوم)

جوان پائولو لماتسو (شاعر، نظریه پرداز و هنرمند ایتالیایی)(قسمت دوم) علم النفس ارسطویی براساس گرایش های افلاطونی یا مشائی شارحان تفسیر می شد: یا مُثُل از فراز نفس ناطقه هدایت شده، بر داده های حسی دون مرتبه افاضه می شدند بنابر تفسیر افلاطونی یا قوای ذهنی برخوردار از الهام آسمانی با انقطاع از مبدا خود […]

بیشتر بخوانید

جوان پائولو لماتسو (شاعر، نظریه پرداز و هنرمند ایتالیایی)

تاثیر علم بلاغت بر مکتوبات ایتالیایی درباره ی هنرهای دیداری کماکان از سده ی پانزدهم تا سده ی هفدهم به منزله ی سرچشمه ای برای گنجینه ی واژگان زیبایی شناسی برجا بود.

بیشتر بخوانید

جورجو وازاری (نقاش، معمار و تاریخ نگار هنر ایتالیایی)(قسمت دوم)

جورجو وازاری (نقاش، معمار و تاریخ نگار هنر ایتالیایی)(قسمت دوم) وازاری در پیشگفتار های خود توضیح می دهد که او نمی خاسته فقط سیاهه ای از آثار هنری و جایگاه آنها ارائه نماید (هرچند این اطلاعات را نیز در اختیار خوانندگان می گذارد) بلکه در عوض دو هدف اصلی را پی گرفته است: نخست «متمایز […]

بیشتر بخوانید

جورجو وازاری (نقاش، معمار و تاریخ نگار هنر ایتالیایی)

اغلب از جورجو وازارای به عنوان پدر تاریخ هنر یاد می شود. او که خود نقاش و معمار نیز بود بیش از هر چیز دیگر به سبب تالیف کتاب زندگینامه ها شهرت یافته است.

بیشتر بخوانید

پیترو آرتینو (نویسنده ایتالیایی)(قسمت دوم)

پیترو آرتینو (نویسنده ایتالیایی)(قسمت دوم) پائولو پینو نظریه پرداز هنر و نقاش ونیزی شاگرد جوانی جیرولامو ساولدو هنرمند برشایی که عمدتا در ونیز به کار پرداخت بود. رساله گفتگو در باب نقاشی اثر پینو که در ۱۵۴۸ در شهر ونیز انتشار یافت، نخستین اثر انتشار یافته در ونیز درباره ی نظریه ی هنر بود. در […]

بیشتر بخوانید

پیترو آرتینو (نویسنده ایتالیایی)

پیترو آرتینو (نویسنده ایتالیایی) حوالی نیمه شده شانزدهم تب و تاب نگارش درباره ی هنر در ونیز بالا گرفت. این آثار بخشی از انبوه نوشته های در حال تکوینی بودند که به زبان ایتالیایی و نه لاتینی درباره ی موضوعات متنوع غیر دینی نظیر عشق، زیبایی، زنان ، موسیقی و اداب طبقات مختلف اجتماعی انتشار […]

بیشتر بخوانید

میکلانژ (میکلانجلو بوئوناروتی)(قسمت دوم)

میکلانژ (میکلانجلو بوئوناروتی)(قسمت دوم) میکلانژ بر مفهوم وحدت و یکپارچگی هنری تاکید تازه ای داشت. مباحث رایج در هنر سده ی پانزدهم ایتالیا در خصوص مجسمه سازی کاربرد ابزارهای مکانیکی را که ساخت قطعه قطعه و نیز چند نفری مجسمه ها را به کمک گروه های بزرگی از پیکره تراشان ممکن می ساختند بیش از […]

بیشتر بخوانید

میکلانژ (میکلانجلو بوئوناروتی)

مآخذ اولیه ی آرای میکلانژ درباره ی هنر اشعار اویند تنها شمار معدودی از نامه های بسیارش به زیبایی شناسی ارتباط می یابند

بیشتر بخوانید

لئوناردو داوینچی (هنرمند، مهندس، دانشمند و نویسنده ایتالیایی)(قسمت دوم)

لئوناردو داوینچی (هنرمند، مهندس، دانشمند و نویسنده ایتالیایی)(قسمت دوم) زمینه هایی که بیشترین رابطه ی مستقیم را با لئوناردو در مقام نقاش دارد خصوصا در بررسی هایش درباره ی تناسب کالبدشناسی، نورشناسی، مناظر و مرایا و حرکت و در نوشته های منتخبش که با عنوان رساله ای درباره ی نقاشی معروف گشته است. شیوه هاییتجربی […]

بیشتر بخوانید

لئوناردو داوینچی (هنرمند، مهندس، دانشمند و نویسنده ایتالیایی)

لئوناردو داوینچی یکی از بنیان گذاران سبک دوره ی علیای رنسانس در نقاشی بود.

بیشتر بخوانید

لئون باتیستا آلبرتی (معمار و نویسنده ی ایتالیایی)(قسمت دوم)

لئون باتیستا آلبرتی (معمار و نویسنده ی ایتالیایی)(قسمت دوم) آلبرتی پس از آنکه از روش های عملی کارگاه های آن زمان به خاطر تقریبی بودن بیش از حدشان انتقاد می کند شیوه ای برای پدید آوردن فضا در نقاشی ارائه می نماید این شیوه با وجود مبنای بصری مجازی خود نمایانگر مبنای بصری قابل اثباتی […]

بیشتر بخوانید

لئون باتیستا آلبرتی (معمار و نویسنده ی ایتالیایی)

از مرگ آلبرتی در ۱۴۷۲ چندی نگذشته بود که کریستوفورو لاندینو فیلسوف و محقق ایتالیایی او را دز شمار «دانشمندان علوم طبیعی فیزیک دانان» جای داد

بیشتر بخوانید

لورنتسو گیبرتی (هنرمند و نویسندۀ ایتالیایی)(قسمت دوم)

لورنتسو گیبرتی (هنرمند و نویسندۀ ایتالیایی)(قسمت دوم) گیبرتی درباره ی شماری از هنرمندان و آثار هنری ای که به آنها با چشم هنرمندی دست اندرکار نظر افکنده تیزبینانه و بدیع است، همچون وصفش از تادئو گادی به عنوان «مردی با قوه ی ابتکار ذاتی ستودنی » و کسی که «فرهیخته ترین» نیز بود. برداشت تادئو […]

بیشتر بخوانید

لورنتسو گیبرتی (هنرمند و نویسندۀ ایتالیایی)

لورنتسو گیبرتی زرگر سر آمد و سازنده ی برجسته ی مجسمه های مفرغی بود که در نیمه ی نخست سده ی پانزدهم در فلورانس به کار پرداخت.

بیشتر بخوانید

چنینو چنینی (هنرمند و نویسندۀ ایتالیایی)(قسمت دوم)

چنینو چنینی (هنرمند و نویسندۀ ایتالیایی)(قسمت دوم) اطلاعات عملی چنینو به شرح روش های قاعده مندی می پردازد که میان عمل و نظر در نوسان اند از قبیل توصیه ی او درباره ی ایجاد فضا در تصاویر که هر چند در اساس مبتنی بر قواعد تجربی سر دستی است، بر کاوش های تمام عیار «مناظر […]

بیشتر بخوانید

چنینو چنینی (هنرمند و نویسندۀ ایتالیایی)

پدر چنینو چنینی آندریا که احتمالا نقاشی محلی در شهر کوچک کوهستانی کوله دی والدلسا بود، دلبستگی و علاقه به ابزارهای پیشه اش را درچنینو برانگیخت.

بیشتر بخوانید

توماس اکویناس (توما آکوینی) فیلسوف و متکلم ایتالیایی (قسمت دوم)

توماس اکویناس (توما آکوینی) فیلسوف و متکلم ایتالیایی (قسمت دوم) آکویناس تا حدی از موضوع پیوند ویژه ی زیبایی و هنر آگاه بود. مثلا او چنین نوشته است؛ «تصویری زیبا خوانده می شود که چیزی ولو چیز زشتی را به طور کامل بازبنمایند» به موجب این عبارت زیبایی (کمال، تناسب و وضوح) از مهارت نقاش […]

بیشتر بخوانید

توماس اکویناس (توما آکوینی) فیلسوف و متکلم ایتالیایی

فلسفه مدرسی در سده های سیزدهم و چهاردهم میلادی رونق یافت. و از آن زمان با دوره هایی از تجدید حیات به خصوص در سده های شانزدهم و هفدهم و دوباره در اواخر سه های نوزدهم و بیستم رو به رو شد.

بیشتر بخوانید

سوژر کشیش عالی رتبه و کشیش فرانسوی (قسمت دوم)

سوژر کشیش عالی رتبه و کشیش فرانسوی (قسمت دوم) بنابر این سده ی دوازدهم دور هی ابداع هنری و نو آوری عظیم در معماری بود. ولی همه از این امور خشنود نبودند و قیل و قال هایی به خصوص در مخالفت با تزئین فراوان و پرکار کلیساها به پا شد. پیتر کانتور استاد مدرسه ی […]

بیشتر بخوانید

سوژر کشیش عالی رتبه و دولت مرد فرانسوی

تاریخ نگاران اندیشه از دو «رنسانس» در اثنای قرون وسطی سخن می گویند: رنسانس کارولنژی (سده های هشتم تا نهم میلادی) و رنسانس سده ی دوازدهم میلادی در واقع دوره ی اخیر دوران فوق العاده خلاقی در اروپای غربی شمرده می شود

بیشتر بخوانید

آلکوین (شاعر و مربی آنگلو_لاتینی)(قسمت دوم)

آلکوین (شاعر و مربی آنگلو_لاتینی)(قسمت دوم) در مجموع این اثر ابطال نکته به نکته ی آرای شورای نیقیه درباره ی کاربرد تمثال ها در کلیسا است؛ و با آن که مباحث آن اندیشمندانه و با نکته سنجی مطرح و حلاجی شده است. ولی همواره از عهده ی پیچیدگی استدلال یونانی بر نمیامده است و گهگاه […]

بیشتر بخوانید

آلکوین (شاعر و مربی آنگلو_لاتینی)

تمثال ستیزی نهضت تخریب و شکستن شمایل و صورت مذهبی در دو نوبت بر رشد هنر اروپایی تاثیر نهاد: نخست در دورهی کارولنژیان در عصر رنسانس و بار دیگر در عصر نهضت اصلاح دینی هرچند این واژه بیشتر دوره ی نخست را تداعی می کند که در آن هنگام آنچه تاریخ نگاران کلیسا «نهضت تمثال شکنی» نام نهاده اند، به وقوع پیوست.

بیشتر بخوانید

فلسفه اورلیوس آوگوستین (قسمت دوم)

فلسفه اورلیوس آوگوستین (قسمت دوم) از منظر سنت کهن افلاطونی اگر جهان همچون اثری هنر و خداوند چون هنرمندی متعال شمرده می شد، ابدا غریب و شگفت انگیز نبود. درواقع حرکت منظم اجرا سماوی جز جلوه ی نمایانی از هماهنگی الهی که همان جوهره ی زیبایی است نبود. بنابراین جای شگفتی نیست که آگوستین بارها […]

بیشتر بخوانید

فلسفه اورلیوس آوگوستین

در میان آثار فراوان آگوستین هیچ یک به طور خاص به نظریه ی زیبایی شناسی اختصاص نیافته است، مگر نخستین اثرش درباره ی زیبایی با عنوان زیبایی و تناسب (که تقریبا بی درنگ مفقود گشت) و رساله ی متقدم دیگری درباره ی موسیقی

بیشتر بخوانید

فلسفه ی فلوطین (قسمت دوم)

فلسفه ی فلوطین (قسمت دوم) ابتدایی ترین داوری ها درباره ی ذوف از لذتی که آدمی از دیدنی ها و شنیدنی ها چه در طبیعت و چه در در هنر می یابد منشا می گیرد. فلوطین که دیدگاه غنوسی را مبنی بر آنکه این جهان حاصل نیرو بشر است نمی پذیرد، دلبستگی به دیدنی ها […]

بیشتر بخوانید

فلسفه فلوطین

فلوطین مؤسس مکتب نوافلاطونی و نویسنده ی کتاب نه گانه ها چهره ی شاخصی در تاریخ فلسفه ی غرب است.

بیشتر بخوانید

ارسطو فیلسوف یونانی (قسمت دوم)

ارسطو فیلسوف یونانی (قسمت دوم) اگر قرار باشد نمایش ماهیت راستین خود را به مثابه هنر جلوه گر سازد باید شخصیت تابع و پیرو پیرنگ باشد، چنان که در تصویر های دیداری رنگ تابع شکل است. شیوه ی تالیف بازنمایی پیرنگ آشکار می سازد که محاکات را نمی توان چون آینه ای در برابر جهان […]

بیشتر بخوانید

ارسطو فیلسوف یونانی (قسمت اول)

بوطیقای ارسطو رساله ای است نه پیرامون فلسفه ی هنر یا زیبایی شناسی بلکه درباره ی فن شعر یا به بیان دقیق تر درباره ی نمایشنامه ی تراژدی دست کم در متنی که به دست ما رسیده است

بیشتر بخوانید

افلاطون فیلسوف یونانی (قسمت دوم)

افلاطون فیلسوف یونانی (قسمت دوم) بخش اعظم تاریخ هنرهای دیداری را بر مبنای نحوه ی واکنش هنرمندان و نظریه پردازان هنر در برابر آرای افلاطون درباره ی بازنمایی که در بند پیشین بدان اشاره رفت می توان فهمید یکی از این واکنش ها موافقت کمابیش کلی با آن آرا است، ولی در عین حال کوشش […]

بیشتر بخوانید

افلاطون فیلسوف یونانی (قسمت اول)

محاوره های افلاطون حاوی نخستین مباحث موجود درباره ی هنر است که فیلسوفی غربی آن را ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید

مراحل آفرینش یک اثر هنری

بررسی و کند و کاو در حالات و کیفیات روحی هنرمند و شناخت نیازهای عاطفی و روانی او که در آفرینش آثار هنری نقش ویژه ئی دارند مقوله ئی است گسترده که در این مختصر تنها به اشاراتی به آن بسنده خواهم کرد.

بیشتر بخوانید

زیبایی شناسی هنری یا «استتیک» و طبیعت

اصل واژه ی استتیک که آنرا زیبائی شناسی هنری می نامیم از کلمه یونانی «استتکیوس» یه معنی توانایی دریافت به کمک حواس گرفته شده است.

بیشتر بخوانید

فرهنگ، بستر شکوفایی پندار و اندیشه

واژه ی فرهنگ در زبان فارسی از دو جزء (فر) و (هنگ) تشکیل شده که (فر) به معنای کشیدن، که معنای لغوی این واژه بالا کشیدن و برکشیدن است.

بیشتر بخوانید

چگونگی های روند آفرینش یک اثر هنری

انسان همواره با تلاشی خستگی ناپذیر رو به سوی کمال خویش دارد بیش از آنچه هست طلب می کند

بیشتر بخوانید

زمان و تعریف آن در هنر

طول اتفاقات و روی دادهای زندگی بشر و فاصله بین آنها را زمان می نامیم. کلماتی از قبیل: قبلا، بعدا، در مدت، هم زمان، سریع، آهسته، تکرار، توالی و تسلسل، تناوب و امثال اینها با مفهوم زمان ارتباط دارند.

بیشتر بخوانید

نور و تعریف آن

خورشید که منبع اصلی نور به شمار می رود به کلیه اشیاء می تابد و باعث می گردد که ما بتوانیم رنگ، شکل، بافت و حرکت آنها را ببینیم

بیشتر بخوانید

حرکت و تعریف آن

آنچه در طبیعت و جهان هستی یافت می شود، به طور مداوم در حال تغییر است، انرژی هائی چون انرژی امواج انرژی الکتریسته و یا انرژی شیمیائی و غیره در یک مدار پایان ناپذیر از حالتی به حالت دیگر تغییر می یابند.

بیشتر بخوانید

لطفا کپی نکنــــــــید!